© Photo News

Nieuwe zoekrobot speurt naar terreurdreiging op sociale media

De inlichtingendiensten van ons land kunnen binnenkort gebruikmaken van een nieuwe zoekrobot om sociale media te screenen op sporen van terreurdreiging of radicalisering. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met de aankoop van software waarmee ze gegevens kunnen verzamelen en delen die afkomstig zijn van publiek toegankelijke bronnen, de zogenaamde open source-bronnen.

Drie diensten zullen met de tool aan de slag kunnen gaan: de Staatsveiligheid, de inlichtingendienst van het leger (ADIV) en de federale politie. Elke dienst zal de software voor zijn eigen finaliteit kunnen gebruiken, maar omdat het om hetzelfde systeem gaat, verhoogt dat de efficiëntie en de mogelijkheid om samen te werken.

Bedoeling is dat de diensten gegevens kunnen verzamelen en verwerken die afkomstig zijn van open bronnen. Dat kan gaan om websites, maar ook sociale media, zoals Facebook en Twitter. De zoekrobot bevat ook een vertaalprogramma dat bijvoorbeeld teksten kan vertalen uit het Arabisch.

Met de aankoop is 22 miljoen euro gemoeid voor een vierjarig contract. Ook het onderhoud van de zoekrobot is daarbij gerekend, legt Defensieminister Steven Vandeput (N-VA) uit. Defensie fungeert als aankoopcentrale, maar het geld is afkomstig uit de interdepartementale provisie.

Meer over Inlichtingendiensten