© René Thewissen

© René Thewissen

© René Thewissen

© René Thewissen

© René Thewissen

© René Thewissen

© René Thewissen

© René Thewissen

thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Groen Lanaken steekt de handen uit de mouwen

Diversiteit in de natuur kan best een handje hulp gebruiken. Al enkele jaren was er geen onderhoud meer gebeurd op de hellingen langs het Albertkanaal. Gevolg: de waardevolle en unieke graslanden raakten overwoekerd door struiken en bomen.

René Thewissen

In 2015 werd een Europees Life+project opgestart voor het stroomgebied van Maas en bijrivieren. Dat loopt van Hoei tot Aken, van Rochefort tot Lanaken. Bij ons moet o.a. de oppervlakte aan kalkgraslanden en matig voedselrijke graslanden langs het Albertkanaal uitgebreid worden. Dat zal typische planten en insecten de kans geven te overleven en zich te verspreiden. Maar voor er aan natuurbeheer kan gedaan worden, moet er eerst natuurherstel gebeuren. Daar zet JNM, de Jeugdbond voor Natuur en Milieu, zich voor in met werkkampen. Bomen en struiken die de graslanden overwoekeren worden verwijderd. Voor zijn zomeractiviteit koos Groen Lanaken ervoor een namiddag mee te helpen, want zo’n jeugdig enthousiasme verdient alle ondersteuning. In het zuidelijkste deel van de gemeente, in Kesselt, werd begonnen met de hellingen deels vrij te leggen, in de richting van de brug van Vroenhoven. Dat was hoognodig omdat er gedurende drie jaar geen onderhoud meer gebeurde. Later kan het reguliere onderhoud dan overgenomen worden door een schaapskudde. Belangrijk als je weet dat deze hellingen de voornaamste en soms zelfs de enige plekken zijn, waar bepaalde vlindersoorten in Vlaanderen voorkomen. Enkele exemplaren van de Spaanse vlag, een prachtige vlinder, lieten vrijdag door hun aanwezigheid merken dat het zweet geapprecieerd werd.Niet alleen de natuur profiteert van de beheerswerken. Ook de betonnen afvoergoten, die onder de bramenopslag verdwenen leken, werden leeggeruimd. Nuttig met het oog op nog te verwachten overvloedige stortbuien.Als afsluiting stond een uitgebreid pastabuffet met Wereldwinkelwijnen de werkers in OC De Helle, Kesselt op te wachten. De gelegenheid om de werking in het komende jaar te plannen.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio