Vlaamse vrouw verdient gemiddeld 20 procent minder dan man

Print
Vlaamse vrouw verdient gemiddeld 20 procent minder dan man

Foto: Photo News

In 2014 verdiende een voltijds tewerkgestelde werknemer gemiddeld 3.414 euro bruto per maand. Dat blijkt uit de nieuwe statistieken van de FOD Economie. Vrouwen ontvingen nog steeds een gemiddeld bruto maandloon dat 20 procent lager ligt dan dat van hun mannelijke collega’s.

Indien uitsluitend naar voltijds tewerkgestelde vrouwen en mannen gekeken wordt, bedraagt de loonkloof 6 procent.

Wanneer de analyse uitgebreid wordt naar deeltijds werk, ontvangen vrouwen een gemiddeld bruto maandloon dat 20 procent lager ligt dan het loonzakje waarop mannen mogen rekenen.

Gemiddelde loon

Een voltijds tewerkgestelde werknemer verdiende in 2014 gemiddeld 3.414 euro bruto per maand. Dat vormt echter niet de beste maatstaf om het loon van de Belg weer te geven.

Twee derde van de loontrekkenden ontvangt immers een lager salaris. De helft van de werknemers verdient minder dan 2.976 euro bruto per maand, terwijl de overige loontrekkenden een hoger bedrag van hun werkgever ontvangen.

10 procent van alle werknemers verdient minder dan 2.220 euro bruto per maand. Aan de andere kant van het spectrum ontvangt 10 procent van de loontrekkenden een bedrag dat hoger ligt dan 5.178 euro.

Meest en minst betalende sectoren

Uit de statistieken van de FOD Economie blijkt dat de petrochemische nijverheid de hoogste lonen uitbetaalt. Een werknemer in de petrochemie ontvangt maandelijks een brutobedrag dat 52 procent boven het nationale gemiddelde ligt.

Consultancykantoren en de financiële dienstverlening vervolledigen de top drie van best betalende sectoren.

De laagste lonen zijn terug te vinden in de maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, waar onder meer de beschutte werkplaatsen en kinderdagverblijven toe behoren. Een werknemer in die sector verdient op maandbasis 33 procent minder dan het nationale gemiddelde.

De overige persoonlijke diensten - zoals haar- en schoonheidsverzorging of wasserijen - en de horeca sluiten de top drie van minst betalende sectoren af.

Best betaald in Brussel

De hoogste gemiddelde lonen zijn bovendien terug te vinden in Brussel. Zo ontvangt een werknemer er een salaris dat 14 procent boven het nationale gemiddelde ligt.

Ook in de provincies Vlaams- en Waals-Brabant is het vanuit financieel oogpunt interessant werken.