Unizo dient bezwaar in tegen wijziging bestemmingsplan Heizel

Print

Unizo gaat bezwaar indienen tegen de wijziging van het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van het Heizelplateau in Brussel, waar het winkelcentrum Neo komt. Dat maakte de ondernemersorganisatie donderdag bekend in een persbericht. Unizo heeft het over “een megalomaan” project, “dat geen enkele meerwaarde biedt voor de toeristische aantrekkingskracht van de Heizel en bovendien allesbehalve een versterking betekent voor de handelsfunctie in het centrum van Brussel”.

Unizo beklemtoont dat het niet tegen een versterking is van de toeristische aantrekkingskracht van de Heizel, met bijvoorbeeld de bouw van een congrescentrum, hotels, een stadion,... “Maar daarvoor is geen bestemmingswijziging nodig. Het huidige bestemmingsplan laat dit perfect toe”.

De wijziging van het bestemmingsplan is wél nodig om extra handelsruimte toe te laten. Unizo vreest echter dat de komst van Neo, met 70.000 vierkante meter winkelruimte, een negatieve impact zal hebben op de economische leefbaarheid van de kleinhandel in het gewest. “We stellen ons ook vragen bij de coherentie van het beleid van de stad Brussel en het gewest”, aldus Unizo. Bovendien houdt het Milieu Effecten Rapport dat de bestemmingswijziging moet onderbouwen, geen rekening met de ontwikkeling van ‘baanwinkels’ rond de hoofdstad. De beschikbare commerciële oppervlakte is de voorbije zes jaar al sterk toegenomen en daarnaast zijn er nog plannen voor twee andere shoppingcentra: Uplace en Docks.

Unizo vreest ook negatieve gevolgen voor de mobiliteit. Het openbaar vervoer op de Heizel is vooral gericht op bezoekers van en naar Brussel-centrum. Voor diegenen die van buiten de hoofdstad komen, is er bijna geen alternatief voor de wagen.

De Brusselse regering dreigt ook met een financiële kater opgescheept te zitten. Het businessplan voor Neo is op los zand gebouwd, aldus Unizo, en indien het winkelcentrum niet draait, moet de overheid de gemaakte schulden toch financieren.

Unizo suggereert de Brusselse regering dan ook om de plannen voor Neo te schrappen. “In dat geval dient er helemaal geen bestemmingswijziging te komen en kan men onmiddellijk aan de slag met de verdere ontwikkeling van het Heizelplateau”.

Het bezwaar zal eerstdaags worden ingediend bij de stedenbouwkundige administratie van het Brussels gewest, in het kader van het openbaar onderzoek dat loopt. Dergelijk bezwaar is nodig als men later eventueel naar de Raad van State wil stappen.