“Eén onderzoek in plaats van handtekening alle buren”

Aanpassen regels voor oude kavels voortaan eenvoudiger

Binnenkort wordt het makkelijker om een groot perceel uit een oude verkaveling op te splitsen. Foto: RL

Hasselt -

Bouwregels voor verkavelingen laten wijzigen, zal binnenkort makkelijker worden. “U zult niet meer alle buren in dezelfde verkaveling om een goedkeuring moeten vragen. De gemeente kan dit regelen via één openbaar onderzoek”, zegt Vlaams parlementslid Lode Ceyssens (CD&V). Vooral voor huizen of bouwgronden in oude verkavelingen is dit belangrijk nieuws. U kunt nu bijvoorbeeld makkelijker een groot perceel opsplitsen of hoger bouwen.

De Vlaamse regering heeft een aanpassing van de Codex Ruimtelijke Ordening goedgekeurd waardoor u de regels die nu bij verkavelingen horen makkelijker kan wijzigen. Uitgangspunt is om de ruimte die nu ...

Nieuwe Video's