Francken legt adviezen Commissariaat-Generaal voor het eerst naast zich neer

Print
Francken legt adviezen Commissariaat-Generaal voor het eerst naast zich neer

Foto: Bart Dewaele

De federale regering gaat voor het eerst in tegen de expertenadviezen van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) over welke landen veilig genoeg zijn om een versnelde asielprocedure te hanteren. Volgens het CGVS hoort Georgië niet thuis op de lijst, maar op aandringen van staatssecretaris Theo Francken heeft de regering nu anders beslist.

Ter herinnering: via de lijst van veilige landen kan op zeer korte termijn beslist worden om asielaanvragen niet in overweging te nemen. De betrokken asielzoekers kunnen wel in beroep gaan, maar moeten dan zelf duidelijk kunnen aantonen dat hun veiligheid in eigen land in gevaar is. In 2015 ging het om Albanië, Bosnië-Herzegovina, Macedonië, Kosovo, Montenegro, Servië en India.

De jaarlijkse update bleek dit keer echter een moeilijke bevalling. Francken wilde ook Georgië, Tunesië en Senegal op de lijst, hoewel het CGVS daar een negatief advies over gaf. Binnen de regering zag niet iedereen het zitten om op politiek niveau af te wijken van de inschatting van de experten.

Uiteindelijk kreeg Francken enkel voor Georgië groen licht. Hij toont zich tevreden met die “eerste stap vooruit”. “De beschermingsgraad bij Georgiërs lag vorig jaar op amper 2,9 procent. Bovendien zijn er dit jaar al 154 aanvragen binnen, dus het is echt nodig.”

“Belangrijk precedent”

Daarnaast duikt ook Albanië opnieuw in de lijst op. De Raad van State haalde het Balkanland er vorig jaar - niet voor het eerst - weer af, maar Francken blijft overtuigd dat het nodig is om de versnelde procedure ook voor Albanezen overeind te houden. Ondanks zijn recente ontradingsmissie in het land zijn deze maand immers al opnieuw 48 asielaanvragen binnengelopen, wat het aantal Albanezen dit jaar al op 344 brengt.

Dat voor het eerst wordt afgeweken van het CGVS noemt Francken tot slot “een belangrijk precedent”. Hij wijst er nog op dat Buitenlandse zaken over Georgië wel een positief advies had gegeven, terwijl het probleem bij Tunesië was dat de stappen vooruit nog te weinig duurzaam lijken. Volgend jaar zal Tunesië dus - net als Senegal - ongetwijfeld opnieuw overwogen worden als veilig land.