Francken wil strijd tegen achterstand in 2017 beslechten

Print

Er is een achterstand van 23.136 dossiers bij de Dienst voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV), zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) woensdag in De Standaard, die tegen eind 2017 de achterstallige dossiers wil wegwerken.

Volgens Francken zijn de 23.136 dossiers er 9.000 minder dan twee jaar geleden. “De laatste week van juni was een recordweek. Er zijn toen 544 dossiers behandeld”“, zegt Francken. “Dat is belangrijk omdat de achterstand van nu, de potentiële regularisaties van morgen zijn. Daarom zetten we hierop in.”

Er zijn nog wel meer asielinstanties die meer dossiers binnenkrijgen dan ze kunnen slikken, maar dat moet eind 2017 voorbij zijn. De asielaanvragen piekten afgelopen zomer door het grote aantal vluchtelingen. Maar ook bij het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) moeten eind 2017 de zaken weer onder controle zijn.

De derde grote achterstand zit bij de regularisaties, de humanitaire verblijfsaanvragen op basis van artikel 9bis (‘buitengewone omstandigheden’) of 9ter (‘medische redenen’) van de vreemdelingenwet. Om meervoudige aanvragen tegen te gaan werd in 2015 beslist om alleen nog het laatste dossier te behandelen. “De aantallen zijn daardoor enorm gedaald en de kwaliteit van de dossiers is enorm gestegen. Ook hier moet de kast met achterstallige dossiers in 2017 leeg raken”, aldus Francken.