Belgische landbouw krijgt 11 miljoen van EU

Print
 Belgische landbouw krijgt 11 miljoen van EU

Foto: mdl

De Europese Commissie heeft maandag een nieuw pakket van 500 miljoen euro gepresenteerd om de Europese landbouwers te ondersteunen in de huidige crisis, met name op de zuivelmarkten. De Boerenbond vindt het plan weinig ambitieus.

De Commissie gaat 150 miljoen euro uittrekken voor een nieuw Europees schema om de melkproductie vrijwillig te verminderen. Daarnaast wordt 350 miljoen euro vrijgemaakt voor de financiering van maatregelen die de lidstaten kunnen nemen om melkboeren en andere veehouders te helpen, van stappen om de productie te beperken tot steun voor kleinere boerderijen. België krijgt daarvoor een enveloppe van bijna elf miljoen euro.

De Commissie verlengt ook een reeks eerder genomen technische maatregelen. Zo zullen landbouwers vanaf midden oktober opnieuw voorschotten kunnen krijgen op directe betalingen (tot 70 procent) en financiële steun voor plattelandsontwikkeling (tot 85 procent). Ook wordt de steun voor de opslag van magere melkpoeder verlengd tot februari volgend jaar. De Commissie koopt in dat schema voorraden op om ze van de markt te houden, in de hoop zo de prijzen een duw te geven.

De Commissie trok in september vorig jaar ook al 500 miljoen euro uit. ‘In deze tijd van budgettaire druk heeft de Commissie meer dan één miljard euro vers geld gemobiliseerd om de landbouwers te ondersteunen die het hard te verduren hebben. Ons ultieme doel blijft het noodzakelijke herstel van de prijzen die de landbouwers ontvangen, zodat ze opnieuw kunnen leven van hun werk en veilig voedsel van hoge kwaliteit kunnen leveren aan onze burgers’, zo verklaarde eurocommissaris Phil Hogan.

Borsus: ‘Stap in goede richting’

Hogan presenteerde zijn pakket maandag aan de Europese landbouwministers. De Belgische minister Willy Borsus (MR) spreekt van ‘een stap in de goede richting’. Hij wijst erop dat het de eerste keer is dat Europa opnieuw een mechanisme invoert om de productie te verminderen. ‘Dit toont aan dat de Commissie ons gehoord heeft, maar de gemobiliseerde bedragen blijven te laag en niet genoeg georganiseerd op het niveau van heel Europa.’

Zo rekende Borsus voor dat de enveloppe van 150 miljoen euro de productie met één miljard liter kan terugschroeven, wat volgens hem overeenkomt met een steun van 14 eurocent per liter niet geproduceerde melk.

Boerenbond: ‘Waar zijn maatregel voor fruit- en groententelers?’