Charles Michel: “Theresa May moet onderhandelingen over Brexit zo snel mogelijk opstarten”

Print
Charles Michel: “Theresa May moet onderhandelingen over Brexit zo snel mogelijk opstarten”

Foto: Photo News

Premier Charles Michel feliciteert Theresa May woensdag met haar aanstelling als nieuwe Britse regeringsleider. Michel voegt er wel in één adem aan toe dat Europa zich geen lange periode van onzekerheid kan permitteren over de Brexit. May moet de onderhandelingen dus zo snel mogelijk opstarten, luidt het in een viertalig persbericht.

“Theresa May zal haar land moeten leiden in moeilijke tijden en we wensen haar alle succes toe”, stelt de premier. “We hopen dat het VK in de toekomst een nauwe partner wordt van België en de Europese Unie.”

Charles Michel: “Theresa May moet onderhandelingen over Brexit zo snel mogelijk opstarten”
Theresa May Foto: REUTERS

Michel vindt wel dat May haast moet maken met de Brexit. “We kunnen ons geen lange periode van onzekerheid veroorloven. Het is in het belang van zowel Europa als het Verenigd Koninkrijk dat er duidelijkheid komt”, luidt het in een mededeling die uitzonderlijk in de drie landstalen én het Engels werd uitgestuurd. “We verwachten dat het Verenigd Koninkrijk artikel 50 van het EU-Verdrag van Lissabon activeert om onderhandelingen op te starten over de toekomstige relatie met de Europese Unie. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren.”

Premier Michel heeft tot slot woorden van lof voor aftredend premier David Cameron, die destijds het Brexit-referendum had beloofd. Zo brengt hij hulde aan Cameron “voor zijn vasthoudendheid en zijn openheid tijdens de onderhandelingen voor een overeenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie”. “Hij heeft blijk gegeven van sterk leiderschap tijdens en na de campagne”, besluit premier Michel.