1 op 5 Belgische middenveldorganisaties vreest te zullen verdwijnen

Print
1 op 5 Belgische middenveldorganisaties vreest te zullen verdwijnen

Foto: Brecht Van Maele

Meer dan 1 op 5 Belgische middenveldorganisaties (23 procent) vindt het ‘waarschijnlijk’ tot ‘heel waarschijnlijk’ dat ze in de komende vijf jaar de boeken zal moeten neerleggen. De verminderde overheidssubsidies is een van de belangrijkste aangehaalde redenen. Dat blijkt uit een recent onderzoek van de Universiteit Antwerpen.

Het onderzoek, dat deel uitmaakt van een groter Europees project, peilde bij een breed scala organisaties zoals sportverenigingen, socioculturele verenigingen, vakbonden, ngo’s, beroepsverenigingen en werkgeversorganisaties naar hun werking, de politieke rol die ze spelen en de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden.

Uit de resultaten blijkt dat 23 procent van de Nederlandstalige organisaties vreest er in de komende vijf jaar er de brui aan te moeten geven. Bij de Franstalige organisaties bedraagt dit cijfer zelfs 27 procent. Federale organisaties schatten hun situatie dan weer iets gunstiger in met 20 procent.

‘Een verrassend resultaat’, stellen de onderzoekers, ‘zeker aangezien de Belgische middenveldorganisaties in vergelijking met andere landen over vrij aanzienlijke middelen beschikken’. Zo heeft volgens het onderzoek 63 procent van de organisaties een werkingsbudget van meer dan 100.000 euro.

De belangrijkste verklaring voor het pessimisme is volgens de onderzoekers te vinden in de verminderde overheidssubsidies. Meer dan 70 procent van de Nederlandstalige en Franstalige organisaties noemt dit hun belangrijkste uitdaging. De subsidies maken dan ook gemiddeld 35 procent van het werkingsbudget uit.

‘We wisten natuurlijk al langer dat de besparingen van de afgelopen jaren gevolgen zouden hebben, maar nu zien we dit in concrete cijfers uitgedrukt’, zegt onderzoeker Jan Beyers. Andere uitdagingen die de organisaties aanhalen zijn onder andere technologische veranderingen, vergrijzing en wettelijke onduidelijkheden.