DE KERN

Zal de regering uitstel moeten vragen?

Print
Zal de regering uitstel moeten vragen?

De federale regering Michel heeft beslist om de opmaak van de begroting 2016 uit te stellen tot half augustus. Eerst zullen werkgroepen het pad effenen. Daarna is het aan de ministers om de maatregelen te nemen die zich opdringen.

Dit uitstel lijkt ons logisch. Hoe later in het jaar, hoe beter men weet hoe de begroting van dit jaar evolueert en men dus ook weet of eerdere besliste maatregelen wel of niet het gewenste resultaat opleveren. We weten nu ook niet goed welk de gevolgen van de Brexit zullen zijn. De reacties, in het bijzonder op de financiële markten zijn hevig. Over een paar maanden zullen we in rustiger vaarwater zitten en zo meteen een beter zich hebben op die gevolgen. Tot slot is het ook zo dat de regering pas half oktober naar de Kamer stapt met de beleidsverklaring en tegen diezelfde tijd naar de Europese Commissie moet met haar huiswerk.

Dit uitstel kan er voor zorgen dat de federale ministers een of twee weken onbekommerd met vakantie kunnen. Het is ze van harte gegund, want daarna is het gedaan met die rust. Nu al wordt gezegd dat de regering voor minstens 3 miljard euro maatregelen zal moeten nemen om het begrotingspad aan te houden dat moet leiden naar een begrotingsevenwicht tegen eind 2018. Kan de regering dat wel aanhouden. Nieuwe maatregelen betekent immers nieuwe besparingen en nieuwe inkomsten. Indien die de economie schaden, dan zijn we nog verder van huis. We durven er veel op te verwedden dat de regering uiteindelijk om uitstel zal moeten vragen bij de Europese Commissie. De Hoge Raad van Financiën heeft dat de regering trouwens al eerder aangeraden.

Het is ook de vraag of er voldoende cohesie is binnen de regering om het begrotingsobjectief aan te houden. Vrijdag raakte bekend dat zich voor dit jaar nu al een tekort van 748 miljoen euro aftekent in de sociale zekerheid. Het was voor de N-VA meteen het sein om op het gaspedaal te duwen en om nieuwe hervormingen en besparingen in de sociale zekerheid te vragen. De Ministers Kris Peeters (CD&V) en Maggie De Block (Open Vld) gingen meteen op de rem staan. Volgens hen is dat tekort een momentopname en is het dus veel te vroeg om nu al te spreken over nog meer hervormingen en besparingen.

Daarmee weten we nu al waar we ons aan kunnen verwachten vanaf half augustus. Het worden spannende tijden, ook omdat ook de vakbonden dan terug uit vakantie zijn en zeker niet zullen nalaten om de druk op de regering te vergroten. En daarmee weten we meteen dat ook een vermogens(winst)belasting een belangrijk punt van discussie wordt.