“We hebben nood aan politici die voorop lopen”

Foto: Guy Puttemans

Brussel -

“Neen, ik ben niet kwaad op de Britten. Ze hebben gelijk wanneer ze zeggen dat Europa niet werkt”, zegt Guy Verhofstadt. “Maar de oplossing is niet zich terugplooien achter de eigen nationale grenzen. De oplossing is een kleiner maar efficiënter Europa, met een echte regering en een echt parlement die heel snel kunnen inspelen op wisselende omstandigheden in onze geglobaliseerde wereld. Als we dat niet doen, dan spelen we niet meer mee.”

We zouden een uur krijgen. Op weg naar Brussel krijgen we te horen dat het interview met een half uur wordt verlaat. En eens daar blijkt dat we nog maar een half uur krijgen. Want er volgen nog interviews ...

Nieuwe Video's