"Tramlijn Hasselt-Maastricht komt er toch"

De Spartacus-tramlijn Hasselt-Maastricht zou er dan toch komen. De Vlaamse overheid heeft daarover een akkoord bereikt met de Nederlands-Limburgse stad Maastricht. Er komt een extra bijdrage van elf miljoen euro.

tomas

Het tracé van de tramlijn zou worden ingekort. Aanvankelijk zou het station van Maastricht de eindhalte zijn, maar nu werd besloten dat de eindhalte aan het Mosae-forum zal liggen. Uit onderzoek van De Lijn bleek eerder dat de openbaarvervoersmaatschappij door de inkorting van het tracé zo’n 600.000 euro per jaar zou mislopen, maar dat bedrag zou nu worden gecompenseerd.

Weyts tempert

Maar Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts tempert meteen de berichten. Het gaat over een voorstel, een van de scenario's, dat nog in bespreking is, luidt de boodschap. Er waren intensieve onderhandelingen met de Nederlandse collega's, stelt hij. "Ik ging er evenwel van uit dat zulke gesprekken en de resultaten ervan, vertrouwelijk zijn en blijven tot op het moment van beslissing. Daarnaast moet ik erkennen dat de communicatie van vandaag het enkel heeft over één der scenario's die ik aan de Nederlanders heb voorgelegd. Ik ga niet nader in op de andere scenario's die ik heb aangediend, ik wens de vertrouwelijkheid immers te respecteren", aldus de mobiliteitsminister.

"Ik bespreek een en ander, vertrouwelijk, verder in de schoot van de regering en in overleg met de Nederlandse collega's", besluit Weyts. Vorige week raakte nog een studie bekend over de verkorting met een kilometer - omdat Nederland niet zou willen investeren in de versteviging van een Maasbrug. Daardoor zou De Lijn haar jaarlijkse inkomsten met 633.367 euro zien dalen en zou de rendabiliteit verder onder druk komen te staan. Vlaams Parlementslid Marino Keulen van Open Vld reageerde reeds tevreden op het Nederlandse voorstel. "Deze interessante piste maakt een doorbraak in het dossier op korte termijn mogelijk."

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio