Op z'n Loons (26/16)

Vekaanse.... ! Vakantie ..... !

Guy Vijgen

Voilà, tis wir zooë wèt. 't Schooëljoor zitterop.Voilà, het is weer zover. 't Schooljaar zit erop.

De konkours zen aater de rök, de bultès o`ijtgedeijlt : goei puënte of slèchte bë e po`r baaize.De toetsen zijn achter de rug, de rapporten uitgedeeld : goede cijfers of slechte met een paar onvoldoendes.

En no`twie moijn vekaanse vör de keijnger en hön mësters en juffrowe.En nu twee maanden vakantie voor de kinderen en hun 'meesters' en 'juffrouwen'.Ma ni altèt vör de aas en groataas !Maar niet altijd voor de ouders en grootouders !

Oijn iedereijn wönse ve 'n goei reis no de zei, derdenne of Sponje .Aan iedereen wensen we een goede reis naar zee, de Ardennen of Spanje.

Of blèf dzje liever toìs vör kjooze of kroezele te plökke ?Of blijf je liever thuis om kersen of rode bessen te plukken ?

Enfin, 'Op z'n Löns' git oek bë vekansie, vör eijnkle weejkeEnfin, 'Op z'n Loons' gaat ook met vakantie, voor enkele weken;

Hat oech goeët !Hou u goed !

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio