© EPA

Was er zuurstof op Mars?

Mars heeft waarschijnlijk een zuurstofrijke atmosfeer gehad, zo schrijven wetenschappers rondom Nina Lanza van het Los Alamos National Laboratory in de staat New Mexico in het wetenschappelijke vakblad Geophysical Research Letter op basis van onderzoek door de VS-robotjeep Curiosity.

De robot vond met een laser in gesteente grote hoeveelheden manganaoxide, een mineraal dat zich in zuurstof- en waterrijke condities vormt. Weliswaar kunnen ook micro-organismen manganaoxide produceren, maar het is onwaarschijnlijk dat deze variant op Mars voorkwam, menen de wetenschappers.

De manganaoxiderijke materialen kunnen zich zonder enorme grote hoeveelheden water en sterke oxiderende omstandigheden niet vormen, luidt het.

Onze buurplaneet moet dus een zuurstofrijke atmosfeer hebben gehad. Samen met de aanwijzingen dat er vroegere meren zijn geweest, toont dit opnieuw aan hoeveel de Rode Planeet ooit op de onze heeft geleken, zeggen de vorsers.