© Kim Bellen

Stad Bilzen steunt burgerinitiatief WhatsApp Buurtpreventie

Al enkele jaren zet de stad Bilzen intensief in op preventieve maatregelen om woninginbraken tegen te gaan. Een volgende stap daarbij is de ondersteuning en coördinatie van WhatsApp Buurtpreventie. Het project werd opgericht door Bilzenaren die zelf willen bijdragen tot de veiligheid in hun buurt.

Kim Bellen

“Het gaat hier in de eerste plaats om een burgerinitiatief”, verduidelijkt burgemeester Frieda Brepoels. “De bedoeling van een dergelijke WhatsApp-groep is een woonbuurt nog veiliger te maken. In de meeste gevallen komt het initiatief van een plaatselijke bewoner. Essentieel is de medewerking van een aantal personen uit de buurt en het feit dat iemand van hen zich bereid verklaart om het project samen met de stedelijke preventiecoördinator in goede banen te leiden.”

WhatsApp Buurtpreventie stelt burgers in staat om verdachte situaties conform de SAAR-methode te signaleren. Daarbij alarmeert men de politie door naar 101 te bellen en tegelijk stuurt men een bericht binnen de WhatsApp-groep. Tot slot registreert de beheerder van de groep het gesprek en stuurt dit door naar de politie. “Op die manier wordt de politie zowel aan de voorkant – door te bellen naar 101 – als aan de achterkant bij het project betrokken”, aldus preventiecoördinator Kim Bellen.

Gratis en efficiëntDe berichten die in de groep verschijnen zijn gericht op alle mogelijke verdachte situaties en handelingen. In plaats van zelf op verkenning uit te trekken informeren de betrokken inwoners elkaar via WhatsApp. Het gratis communicatiemiddel maakt het mogelijk om snel en efficiënt te communiceren met een groot aantal personen binnen een gesloten groep. Er kunnen eveneens foto’s en filmpjes worden gedeeld. Deze info wordt steeds doorgespeeld aan de politie en kan worden gebruikt in de verdere opsporing van de verdachte(n) en tijdens een juridische procedure als bewijs dienen.

De eerste WhatsApp Buurtpreventie-groep werd in Munsterbilzen onder begeleiding van de stad opgericht. Initiatiefnemer Rudi Smets: “Sinds de start groeit het aantal deelnemers met de dag. Momenteel telt onze groep een twintigtal personen maar dat getal zal zeker nog stijgen. Iedereen gelooft in dit project en we zijn dan ook blij met de ondersteuning van de stad. Behalve voor een veiligere woonomgeving zorgt WhatsApp Buurtpreventie voor meer sociale cohesie in de buurt.”

Extra ogen en orenWhatsApp Buurtpreventie wordt niet enkel ondersteund door de stad. Ook de politie schaart zich achter het initiatief. Korpschef Dirk Claes: “Het is uiteraard niet de bedoeling dat de burgers het werk van de politie gaan overnemen of eigen rechter spelen. Onze medewerkers blijven hun werkzaamheden uitvoeren als voorheen. WhatsApp Buurtpreventie biedt de politie extra ogen en oren op straat. Het is belangrijk dat te allen tijde 101 wordt verwittigd en dat de informatie die binnen de groep wordt gedeeld ook aan de politie wordt overgemaakt. Daarover hebben we duidelijk afspraken gemaakt met de preventiecoördinator van de stad.”

De lancering van WhatsApp Buurtpreventie kadert binnen de nationale campagne ‘1 dag niet’, die loopt van 24 t.e.m. 30 oktober, met vrijdag 28 oktober als zwaartepunt. Burgemeester Frieda Brepoels: “In het kader van ‘1 dag niet’ zullen we nog andere initiatieven organiseren om de Bilzenaren te sensibiliseren rond het risico op woninginbraken. Ook daarbuiten neemt de stad voortdurend verwante acties. Zo krijgt elke aanvrager van een bouwvergunning sinds kort een folder met tips omtrent inbraakpreventie.”

Burgers die wensen aan te sluiten bij de groep van Munsterbilzen of een nieuwe groep wensen op te starten kunnen contact opnemen met de preventiedienst van Stad Bilzen via kim.bellen@bilzen.be

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio