Termont overleeft stemming na emotionele speech: "Ik smeek u, klaag mij aan"

De Gentse burgemeester Daniël Termont (sp.a) heeft maandagavond een vertrouwensstemming overleefd over de Optima-kwestie, uitgelokt door Vlaams Belang en met onthouding van CD&V en N-VA. Meerderheid en oppositie zijn het wel eens geworden om een "ad-hoccommissie" over de kwestie op te richten.

sdv

Het was fractieleider Johan Deckmyn (Vlaams Belang) die Termont vroeg om ontslag te nemen als burgemeester, ondergeschikt als voorzitter van de gemeenteraad. De twee voorstellen werden weggestemd door de meerderheidspartijen (sp.a, Groen en Open Vld), maar oppositiepartijen CD&V en N-VA onthielden zicht. Van de meerderheid was Freya Van den Bossche (sp.a) niet aanwezig op de gemeenteraad, net als een ander raadslid.

Meerderheid en oppositie zijn het wel eens geworden over de oprichting van een "ad-hoccommissie". Dat was een uitdrukkelijke vraag van N-VA en CD&V, die ook nog eens haar slag thuishaalde door een openbare commissie te krijgen.

Woensdag, tijdens een eerste bijeenkomst, wordt de onderzoeksopdracht en de doelstelling van de ad-hoccommissie geformuleerd. De commissie zal 19 leden tellen (evenredige verdeling volgens het systeem D'Hondt). Het is een raadslid uit de oppositie die de commissie zal voorzitten. De gemeenteraadsleden hopen in september, uiterlijk in oktober te landen met een "rapport". De eerste bijeenkomst van de commissie zou nog vóór de Gentse Feesten moeten plaatsvinden.

Los daarvan kondigde burgemeester Termont nog aan dat de deontologische commissie wordt hervormd. Hij heeft daarvoor opdracht gegeven aan het diensthoofd juridische zaken en de voorzitter van de deontologische commissie, een ere-vrederechter.

Ongezien emotionele Termont

Het was een ongezien emotionele burgemeester die bij het begin van de gemeenteraad het woord had genomen. "Geloof mij, met de hand op het hart zeg ik dat ik me niet vasthoud aan de macht", aldus Termont. Hij herhaalde dat even later in zijn repliek nog eens. "Als collega's zeggen dat ze geen vertrouwen meer hebben, dan is dat voor mij echt geen probleem. Ik zit mij hier niet vast te klampen aan dat belangrijke mandaat. Maar ik weet niet of ik Gent daar een dienst mee zal bewijzen, temeer ik recht in mijn schoenen sta."

In de inleiding van zijn repliek verklaarde Termont ook dat hij het "afschuwelijk" vond wat hem de afgelopen dagen was overkomen. "Er gaat een bank failliet waarvan ik de verantwoordelijken persoonlijk ken en er ontstaat een gespin dat ik daarmee te maken heb."Wat volgde, was een relaas hoe een aantal artikels in de pers tot stand kwamen, gevolgd door een verduidelijking over contacten met het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld waarom hij op "een boot" (niet die van Piqueur) was op de vastgoedbeurs MIPIM in Cannes: via een vzw werd met een dertigtal ondernemers (waaronder Optima) werd een aantal jaren een boot gehuurd omdat een stand op de beurs te duur was.

Termont bevestigde voorts dat hij net voor de start van de gemeenteraad een lijst neerlegde bij de stadssecretaris waarin alle getraceerde contacten tussen hemzelf en Jeroen Piqueur of Optima van de afgelopen vijftien jaar staan. In die lijst staan onder meer contacten voor de ontwikkeling van het stadion, Fabiolalaan, Sint-Pietersstation, Eilandje Zwijnaarde of de Zuiderpoort. "Heel grote projecten voor Gent, maar ook kleinere projecten."

Maar, zei Termont, ik heb nooit in occulte plaatsen of kamertjes met hem gesproken. "Ik heb ook nooit of te nimmer gefoefeld", aldus Termont. Hij beweerde ook dat er de laatste jaren geen enkel dossier was waar het schepencollege afweek van het advies van zijn administratie. Voorts benadrukte dat hij op zich weinig betrokken is bij ontwikkelingsprojecten. "Wat ik meer doe is de zaken in gang zetten."

Wanneer het technisch wordt, dan gaat het dossier naar de schepen van ruimtelijke ordening en de diensten. Ik zeg u met de hand op het hart dat ik nooit aan foefelarij heb deelgenomen. Netwerken is onze kracht in de stad. Als Gent niet meer mag spreken met ondernemers, zal Gent niet de ontwikkeling kennen die het de afgelopen twintig jaar kende."

Termont verklaarde zich akkoord met voorstellen van de oppositie om een afzonderlijke commissie of afzonderlijke gemeenteraad te wijten aan de kwestie. "Ik houd me ter beschikking, organiseer u zoals je denkt dat het moet en zoals je zelf wil." Toch meent hij dat het beter is "voor de sereniteit" om de zaak achter gesloten deuren te behandeling, al gaat hij akkoord om alle stukken en de resultaten die eruit komen ter inzage van pers en politiek te leggen. Termont "smeekte" Bracke tijdens zijn repliek om klacht neer te leggen. "Dan kan ik bewijzen dat ik niets heb misdaan."