© HBVL

Waar of niet waar? "Veenbessensap vermindert blaasinfecties"

Dagelijks worden we overstelpt met medisch nieuws. Dr. Marleen Finoulst checkt met haar team wat waar en niet waar is.

Dr. Marleen Finoulst

Fact

Veenbessen verminderen het gebruik van antibiotica, zeggen onderzoekers. Want vrouwen die geregeld blaasinfecties hebben, kunnen met een glaasje veenbessensap per dag herval voorkomen.

Check

Veenbessen worden al lang gepromoot voor blaasinfecties, zowel in de vorm van capsules als met veenbessensap. De werking ervan is nooit echt aangetoond. Wetenschappers, gesponsord door een bedrijf dat veenbessensap op de markt brengt (Ocean Spray Cranberry Inc), deden een nieuw onderzoek naar de effecten van 1 glas veenbessensap (240 ml) per dag bij vrouwen die minstens twee keer per jaar een blaasinfectie doormaken. Daarvoor rekruteerden ze 373 gezonde vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 41 jaar en minstens twee blaasinfecties per jaar. De vrouwen werden in twee groepen verdeeld: de ene kreeg iedere dag een glas veenbessensap en de andere groep een gelijkaardig zoet drankje zonder veenbessen (placebo). De studie liep 6 maanden en de dames hielden een dagboek bij over hun urinaire klachten. Na 2, 4 en 6 maanden werd een onderzoek gepland, en ook op de momenten dat ze een blaasinfectie ontwikkelden. Tijdens de studie mochten de deelneemsters geen veenbessen, bosbessen noch yoghurt eten. Na 6 maanden hadden 39 vrouwen uit de veenbessengroep blaasklachten gehad tegenover 67 vrouwen in de placebogroep. Daarvan werden in het laboratorium 32 respectievelijk 53 infecties bevestigd. Volgens de onderzoekers is daarmee aangetoond dat veenbessensap wel degelijk blaasinfecties kan voorkomen.

De studie werd goed uitgevoerd, maar van een groot verschil tussen beide groepen is hier echt geen sprake. Als je de cijfers omrekent, komt het er op neer dat je gedurende 3,2 jaar iedere dag een vol glas veenbessensap moet drinken om één blaasinfectie te voorkomen. De blaasinfecties zelf genezen bovendien niet sneller en moeten evengoed behandeld worden met antibiotica. Dat de studie gesponsord werd door een fabrikant van veenbessensap en twee auteurs van deze studie werkzaam zijn in dat bedrijf, doet ook de wenkbrauwen fronsen. Een andere bedenking is dat veenbessensap veel suiker bevat. Overigens kan deze studie niet aantonen dat veenbes-supplementen (in capsules) ook een preventief effect zouden hebben. Je kan pillen namelijk niet vergelijken met drankjes. In deze studie werden vrouwen uitgesloten die zoveel blaasinfecties hebben, dat ze preventief antibiotica nemen. Het is nochtans deze groep die het meest zou kunnen profiteren van een preventief middel.

10% waar

Wanneer vrouwen die geregeld blaasinfecties hebben, iedere dag een vol glas veenbessensap (240 ml) drinken gedurende minstens drie jaar, kunnen ze welgeteld één blaasinfectie voorkomen. Veenbessensap heeft dus amper effect. Wie het toch wil proberen mag niet vergeten dat dit sap veel suiker bevat.

Meer over Check Gezondheid