© Jaak Hoeben

© Jaak Hoeben

thumbnail: null
thumbnail: null

De Pallieterschool start met Kleuters T9

De Pallieterschool start met Kleuters T9. Dat wil zeggen dat kleuters met autisme vanaf september terechtkunnen in de Pallieterschool. AFgelopen week werd het project voorgesteld.

Jaak Hoeben

Lagere schoolkinderen kunnen al verschillende jaren onderwijs volgen in speciale basisschool Pallieter, maar met kleutertjes gaat de Pallieterschool nu ook op pad op onze speciale Pallietermanier. Een multidisciplinair team staat in voor de opvoeding en het leerproces toegespitst op de specifieke opvoedings – en onderwijsbehoeften van ieder individueel kind. Om onze doelen te bereiken trachten we een nauwe samenwerkingsrelatie aan te gaan met met onze ouders en iedereen die bij het kind betrokken is. Na het type 9 kleutertraject kunnen kinderen doorstromen naar het lager onderwijs in een reguliere school met ondersteuning van GON of in het speciaal basisonderwijs type 9. Afgelopen week hebben we ons project voorgesteld aan alle directies en zorgcoördinatoren uit ons recruteringsgebied. De nodige informatie werd doorgegeven en zij kunnen met al hun vragen steeds bij ons terecht.

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio