LRM denkt aan interimdividend van 16 miljoen: “Voor Lommel en Genk bijvoorbeeld”

Hoewel het geld nog niet op de rekening staat, denkt LRM al luidop aan de besteding van zo’n 200 miljoen euro die als meerwaarde zal worden geboekt bij de verkoop van Punch Powertrain. Een interimdividend van 16 miljoen aan het Vlaams Gewest, een mega-zonnepanelenpark in Lommel, investeringen op de voormalige Ford-terreinen in Genk en de vervroegde terugbetaling van een lening aan PMV zijn de opties die LRM naar voor schuift, zo vertelde voorzitter Hugo Leroi op de jaarvergadering van LRM, maandag in Genk.

Als het van LRM afhangt, wordt er bovenop het zopas betaalde dividend van 4 miljoen euro, weldra nog een dividend van 16 miljoen euro uitgekeerd aan het Vlaams Gewest. “Dat zijn we niet verplicht, maar deze zomer staat allicht het geld op onze rekening na de verkoop van Punch Powertrain”, zegt LRM-voorzitter Hugo Leroi.

LRM realiseert dan een meerwaarde van meer dan 200 miljoen op de verkoop van Punch Powertrain aan het Chinese YinYi. “We denken na over een aantal sporen om deze middelen aan te wenden. In de eerste plaats kunnen we een lening van PMV van 100 miljoen misschien vervroegd terugbetalen. Voorts willen we met gerichte investeringen helpen om de klimaatdoelstellingen van Vlaanderen te realiseren, bijvoorbeeld met een grote installatie van zonnepanelen op het Kristalpark in Lommel. Verder willen we investeren in de campus voor Smart Manufacturing op de voormalige Ford-terreinen. En we kunnen een interimdividend aan het Vlaams gewest uitkeren. We streven ieder jaar naar een dividend van 10 miljoen, maar dat is ons de afgelopen twee jaar niet gelukt. Dus kunnen we door nu 16 miljoen extra te betalen de ‘achterstand’ van 2014 (geen dividend) en 2015 (4 miljoen) weer goedmaken.”

LRM investeerde 62 miljoen in 90 Limburgse bedrijven

Investeringsmaatschappij LRM heeft in 2015 een winst geboekt van 5,78 miljoen euro. Daarvan is 4 miljoen euro als dividend uitgekeerd aan de aandeelhouder, met name het Vlaams Gewest. Dat bleek maandag tijdens de voorstelling van de jaarcijfers in Genk.

Investeringsmaatschappij LRM is zowat de voornaamste motor van de Limburge economie. Vorig jaar werd er 62,82 miljoen euro geïnvesteerd in 90 bedrijven. Een investeringsritme dat zowel qua bedrag als qua aantal dossiers ver boven het gemiddelde van de afgelopen jaren zit. De portefeuillebedrijven van LRM stellen nu samen 12.738 mensen tewerk.

Uit de jaarcijfers die maandag gepresenteerd werden, blijkt dat LRM opnieuw aanknoopt met winst. In 2015 werd 5,78 miljoen euro winst geboekt.

“De waarde van onze portefeuille is nog veel sterker gestegen, maar onze manier van rapportering kijkt alleen naar wat er op onze rekening staat”, aldus CEO Stijn Bijnens. De raad van bestuur van LRM heeft beslist om 4 miljoen van de winst uit te keren als dividend aan het Vlaams Gewest. Contractueel ligt vast dat deze middelen terugvloeien naar Limburg, meer bepaald naar de stichting Limburg Sterk Merk (LSM), dat hiermee niet-rendementsgebonden projecten kan financieren.

Het jaarrapport wijst bovendien op de sterke startersdynamiek die het voorbije jaar mede door toedoen van LRM is ontstaan. Zo zijn er nu zeven incubatoren waar startende bedrijven, per sector, de nodige ondersteuning krijgen.

(belga)