© Belga

Werknemers NMBS blootgesteld aan giftige stof

Begin februari raakte bekend dat werknemers van de NMBS-werkplaats in Gentbrugge mogelijk anderhalf jaar blootgesteld werden aan de giftige stof Chroom 6. Die kwam vrij bij de renovatie van wagons uit de jaren zeventig. Omdat een aantal werknemers verdachte bloedwaarden vertoonden, besloot het Gentse arbeidsauditoraat een opsporingsonderzoek te openen.

De conlusie van dat onderzoek is dat bij de renovatie van oude wagons op de NMBS-werkplaats inbreuken zijn vastgesteld inzake preventie van arbeidsongevallen en gezondheidsrisico’s. Een oorzakelijk verband tussen de blootstelling aan Chroom 6 en verdachte bloedwaarden bij een aantal werknemers kon echter niet aangetoond worden. Het Gentse arbeidsauditoraat wacht nu op de regularisatiemaatregelen van de NMBS vooraleer een beslissing in het dossier te nemen.

Begin februari raakte bekend dat werknemers van de NMBS-werkplaats in Gentbrugge mogelijk anderhalf jaar blootgesteld werden aan de giftige stof Chroom 6. Die kwam vrij bij de renovatie van wagons uit de jaren zeventig. Omdat een aantal werknemers verdachte bloedwaarden vertoonden, besloot het Gentse arbeidsauditoraat een opsporingsonderzoek te openen. Ondertussen zijn volgens ACOD al 150 werknemers geregistreerd die mogelijks vervuilende stoffen inademden.

Wel lichamelijke schade”

Vakbondssecretaris Tony Fonteyne (ACOD) begrijpt dat een rechtstreeks verband bewijzen, moeilijk zal zijn. “Maar wat we wel kunnen bewijzen, is dat men anderhalf jaar werkte zonder de nodige beschermingsmaatregelen”, zegt Fonteyne. Om de noodzaak daarvan te onderstrepen, wijst hij naar een omzendbrief van 2008. Na de bekendmaking is ook een deel van de werken overgeheveld naar de werkplaats in Mechelen en is de site in Gentbrugge opgeruimd.

Verder verduidelijkt secretaris Fonteyne dat Chroom 6 door het bloed wordt afgebroken in een andere stof en dat de besmetting daarom niet altijd in bloed- en urinestalen terug te vinden is. Het lichaam kan daarenteger wel schade opgelopen hebben. Fonteyne had ook nog nog contact met zijn collega’s in Nederland, waar een tijd geleden ook een Chroom 6-vervuiling aan het licht kwam. “Het probleem is dat als mensen ziek worden, we dat pas over tien of vijftien jaar te weten komen. Als vakbond hebben we er altijd voor gepleit dat die mensen op de lijst van beroepsziektes komen, zoals indertijd met asbestvervuiling.”

De spoorwegmaatschappij weigert tot slot documenten vrij te geven waaruit moet blijken wanneer ze precies in kennis gesteld werd van de problematiek. Ook niet nadat de ‘federale beroepscommissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten’ recent nog adviseerde dat de weigering onvoldoende gemotiveerd is.