Uitbreiding industriezone Kanaal Noord eindelijk een feit

Print
Uitbreiding industriezone Kanaal Noord eindelijk een feit

Foto: PaBr

Bree - De gemeenteraad heeft het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de industriezone Kanaal Noord aangepast. "Een aantal grondverwerkende bedrijven, zoals wegenbouwer Eikenaar, maar ook onze eigen technische dienst, hebben dringend nood aan terreinen voor grondopslag", aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Mario Knippenberg (BROS). "Vandaar hebben we de uitbreiding van het bedrijventerrein Kanaal Noord lichtjes herzien.

Een tijdje geleden kwam er nog slecht nieuws van het Industrieterrein Kanaal Noord: het bedrijf EOS Coach sluit er de deuren. "Maar gelukkig zijn er ook positieve signalen", aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Mario Knippenberg (BROS). "De uitbreiding van de industriezone krijgt definitief vorm: een aantal startende bedrijven komt zich hier vestigen. Zo hebben we een zone voorzien voor grondverwerkende bedrijven. We hebben de procedure voor de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgestart om het terrein langs de Zuid-Willemsvaart, ter hoogte van de Broekstraat, hiervoor in te richten. Enkele bedrijven hebben hier reeds gronden aangekocht. Het gaat onder meer over Wegenbouw Eikenaar (bijna 2 ha voor de opslag van materialen), de firma Cillen Grond- en Afbraakwerken (50 a), Tholen Grond- en Afbraakwerken (2 ha) en de firma's Copertiz en Cofrax (80 are voor het produceren en verhandelen van biologische substraten en grondstoffen voor landbouw en tuinbouw, de productie en verwerking van houtskool, kokosbriketten en anderen ecologisch verantwoorde brandstoffen). Ook de stad Bree zal er 1 ha grond in gebruik nemen voor de opslag van materialen."
Vertraging
Normaal gezien zou de uitbreiding van het industrieterrein nu reeds een feit moeten zijn, maar archeologische opgravingen hebben voor vertraging gezorgd. "Bij die opgravingen heeft men immers restanten van Romeinse bewoning aangetroffen", aldus Knippenberg. "Historisch gezien is dit zeer belangrijk voor Bree aangezien ze onweerlegbaar bewijzen dat de Romeinen hier niet alleen gepasseerd zijn, maar hier ook een nederzetting gesticht hebben. Alle vondsten zijn inmiddels veilig gesteld." Andere bedrijven die naar de industriezone komen, zijn onder meer HC Trans (transport), Truck en Trailer (transport, onderhoud en herstelling van vrachtwagens), NV Jacques (herstellen en spuiten van opleggers en vrachtwagens) en Car investment Belgium (groothandel van voertuigen en restaureren van oldtimers). Knippenberg: "Voor fase twee zijn we momenteel met drie verschillende firma's aan het onderhandelen: het gaat telkens om percelen van ongeveer 1 ha. Ook Infrax wil trouwens een perceel van 1 ha kopen. De meeste bedrijven die van de uitbreiding van het industrieterrein gebruik willen maken, zijn startende ondernemingen uit de omgeving van Bree die zich willen vestigen op zelf verworven grond en niet langer willen huren. Maar er zijn ook bedrijven die zich hier willen komen uitbreiden of die om milieuredenen naar een industriezone willen verhuizen. Op termijn zal deze uitbreiding zeker impulsen geven aan de tewerkstelling."

 


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio