Werkgever moet fikse schadevergoeding betalen omdat hij sollicitant “te oud” vindt

Print
Werkgever moet fikse schadevergoeding betalen omdat hij sollicitant “te oud” vindt

Schepen Tapmaz. Foto: fvv

In Gent worden momenteel praktijktests uitgevoerd op de arbeidsmarkt, om na te gaan of de contractanten van de stad de anti-discriminatieclausule respecteren. Dat zegt de Gentse schepen van Gelijke Kansen Resul Tapmaz in een reactie op de uitspraak van de arbeidsrechtbank van Gent rond het bedrijf Dovy Keukens.

Het ging om een vonnis van de arbeidsrechtbank Gent, afdeling Roeselare. De rechtbank veroordeelde het keukenbedrijf tot een dwangsom voor leeftijdsdiscriminatie, omdat het een 59-jarige kandidaat vanwege zijn leeftijd niet had uitgenodigd op een sollicitatiegesprek.

De rechtbank veegde het argument van de werkgever dat oudere werknemers moeite hebben met de gebruikte softwareprogramma’s van tafel. De rechter veroordeelde de werkgever tot een dwangsom van duizend euro per nieuwe inbreuk en een schadevergoeding voor het slachtoffer van 25.000 euro. Hij moet zijn veroordeling bovendien aanplakken op een voor iedereen goed zichtbare plek.

“De uitspraak van de arbeidsrechtbank van Gent is een goed signaal”, meldt het kabinet van schepen Tapmaz. “Er kan niet worden gesold met anti-discriminatieregels. Het is schandalig dat je op basis van leeftijd wordt uitgesloten voor een job als je een geschikt profiel hebt. Discriminatie op de arbeidsmarkt tiert welig maar is zelden aan te tonen, daardoor blijft de antidiscriminatiewet te vaak dode letter.”

Sinds vorig jaar gebruikt de stad Gent praktijktests. “Het onderzoek toont immers aan dat zelfs het uitvoeren van praktijktests op zich discriminatie op de woninghuurmarkt kan terugdringen, nog los van sancties voor hardnekkige overtreders. Op dit moment organiseren we praktijktests op de arbeidsmarkt. We controleren met praktijktests of de contractanten van de stad Gent de antidiscriminatieclausule respecteren”, meldt het kabinet. De eerste tendensen tonen aan dat er ook bij het aanwervingsbeleid van de contractanten van de stad Gent sprake is van ongelijke behandeling.