Treinen rijden ook woensdag niet

Print
Treinen rijden ook woensdag niet

Foto: Photo News

Na het afspringen van de onderhandelingen tussen spoorvakbonden en de directie deze namiddag heeft de socialistische vakbond ACOD een stakingsaanzegging ingediend voor woensdag. Dat betekent dat na de nationale betogingsdag morgen (die vanavond om 22.00 uur begint), ook woensdag geen of nauwelijks treinen zullen rijden. Anderzijds verscherpt de directie haar houding door de sancties voor wilde stakers op groen licht te zetten. Daardoor zullen de werknemers die vorige week spontaan het werk neerlegden zonder toestemming van de vakbonden, een boete krijgen.

De achterban van de socialistische vakbond bij het spoor (ACOD-CGSP) verwierp vandaag het directievoorstel in het kredietdagendossier. Die moest zich uitspreken over de voorwaarden die de directie voorstelde om de omzendbrief over de kredietdagen in te trekken.

De nieuwe en derde vergadering tussen directie en vakbonden leverde alvast geen vooruitgang op. De vakbond verwijt de directie “een eenzijdige dialoog”, aldus Ludo Sempels van het ACOD.

Binnen de socialistische spoorbond zou de Franstalige vleugel unaniem tegen hebben gestemd, aan Vlaamse kant zou er een kleine “ja” geweest zijn.

De oproep tot sancties voor wilde stakers het voorbije weekend (van onder meer minister van Werk Kris Peeters) “draagt alvast niet bij tot een serene discussie”, aldus Sempels.

Bij de christelijke vakbond, waarvan de vertegenwoordigers bijna een uur te laat aankwamen, werd er geen commentaar gegeven. Ook de Franstalige vleugel van de christelijke vakbond (CSC-Transcom) zou evenwel het voorstel hebben verworpen, maar die informatie werd nog niet bevestigd.

Kredietdagen

Bij het spoor wordt sinds woensdag gestaakt onder impuls van de Franstalige spoorbonden. Zij protesteren tegen een herberekening van de kredietdagen. Dat zijn compensatiedagen die de werknemers krijgen omdat ze in de praktijk langer werken dan de officiële arbeidstijd van 36 uur. Volgens de bonden verliezen de spoorlui door de herberekening één tot twee kredietdagen.

Vrijdag bleken de spoordirecties bereid de maatregel in te trekken indien de werknemers akkoord zouden gaan met enkele voorwaarden. Zo zou 15 november (Koningsdag) vanaf dit jaar geschrapt worden als extralegale feestdag, en zou één kredietdag geschrapt worden per 18 dagen afwezigheid wegens ziekte. Over nog een productiviteitsverhogende maatregel vanaf 2017 zou nog sociaal overleg volgen. Maar het hele voorstel is dus van tafel geveegd door de werknemers van het spoor.