Davidsfonds houdt boeiende lezing "Van onze jongens geen nieuws"

Print
Davidsfonds houdt boeiende lezing "Van onze jongens geen nieuws"

Foto: André Lamoen

Bocholt - Op maandag 1 juni 2015 hoorden wij op Radio Een dit verhaal: “Jullie dachten misschien dat alle verhalen over de Tweede wereldoorlog al verteld waren. Drie jonge historici ( Karel Strobbe, Pieter Serrien en Hans Boers) hebben bij toeval nog een stukje geschiedenis gevonden, waar wij tot voor kort niets vanaf wisten. Het gaat over 300.000 Belgische jongens die aan het begin van WO II werden opgeroepen om een reserveleger te vormen in Frankrijk."

Voor Davidsfonds Bocholt een mooie gelegenheid om Karel Strobbe, wetenschappelijk assistent van het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij, uit te nodigen voor een lezing, te meer daar in zijn boek ook vier jonge mannen uit onze Limburgse contreien aan het woord kwamen. Karel beschrijft in zijn boek hoe onze jongens deze moeilijke periode beleefden .Velen immers waren in die tijd nog nooit zo ver van huis geweest. Toen op vrijdag 10 mei 1940 WO II uitbrak, kregen ze, alhoewel ze geen soldaat waren, bericht om zich ‘onverwijld en langs de kortste weg ‘ te begeven naar een verzamelplaats van de militaire overheid… Zodoende konden zij uit handen van de vijand blijven, een militaire training ‘onderweg’ doorlopen en uiteindelijk toegevoegd worden aan de Belgische Strijdmacht. Maar achteraf is eigenlijk gebleken dat deze jongens nooit zijn ingezet. De tijd echter dat zij in Frankrijk ‘stand-by’ moesten blijven, brachten ze door met helpen in wijngaarden en bij de lokale boeren, om alzo in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Vertoevend bij onze zuiderburen had de een geluk en de ander kreeg af te rekenen met verveling, ziekte, honger en heimwee. Ieder zijn verhaal.In een dagboek van een van deze jongens, dat opdook tussen het historisch materiaal, vond Karel Strobbe een beklijvend verhaal. Het sprak hem zelfs zo aan dat hij met twee collega’s uiteindelijk zelf op pad ging, tredend in de voetstappen van deze jonge mannen. Het verslag van de eigen ervaringen ter plekke, de rijkdom aan anekdotes en de indrukwekkende interviews met mannen, die dit destijds aan den lijve hadden ondervonden, maakte deze avond van Karel Strobbe historisch en onvergetelijk, te meer daar onze dorpsgenoot, bakker Mathieu Geunis die er destijds bij was, nu ook in de zaal zat als levende getuige van de tijd van toen en voor de nodige toelichting zorgde.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio