Ruim 900.000 Belgen riskeren armoede

Print
Ruim 900.000 Belgen riskeren armoede

Foto: Photo News

In de Belgische steden leeft 28,6 procent van de stadsbevolking in armoederisico. Enkel in Griekenland (34,1%) en Bulgarije (30%) ligt dit risico nog hoger in de Europese Unie.

Dat meldt de Europese statistiekdienst Eurostat maandag. Gemiddeld leeft bijna een kwart van de stadsbevolking in de EU in armoederisico.

In de Europese Unie telde Eurostat eind 2014 bijna 50,5 miljoen stedelingen met kans op armoede. In België gaat het om 908.000 mensen. Ons land is maar een van de zeven lidstaten waar het risico op armoede of sociale uitsluiting in de steden groter is dat op het platteland. In enerzijds de kleinere steden en voorsteden en anderzijds op het platteland bedraagt het armoederisico respectievelijk 17,2 en 21,1 procent. Voor de hele EU is dat 22,2 en 27,1 procent.

Het armoederisico in de steden in de grote buurlanden ligt beduidend lager: 18,6 procent in Nederland, 19,6 procent in Frankrijk en 24,1 procent in Duitsland. De laagste scores werden genoteerd in Tjsechië (13,9 procent), Slovakije (15 procent) en Luxemburg (16,1 procent).

Onder personen die leven met een risico op armoede of sociale uitsluiting verstaat Eurostat diegenen met een inkomen onder een armoededrempel, of zij die in grotere mate bepaalde uitgaven of goederen niet kunnen betalen, of personen in huishoudens met een zeer lage arbeidsparticipatie.

Voorts blijkt uit de cijfers dat zeven op de tien stedelingen in de leeftijdsgroep 20-64 werk heeft in de EU (cijfers eind 2015). In de Belgische steden is dat maar 60,8 procent. Enkel Griekenland doet nog slechter (53 procent).