“Logisch dat vrouwen zo weinig vertrouwen hebben in regering-Michel”

Print
“Logisch dat vrouwen zo weinig vertrouwen hebben in regering-Michel”

Foto: BELGA

“Het is niet meer dan logisch dat vrouwen zo weinig vertrouwen hebben in de regering-Michel, gezien de resem vrouwonvriendelijke maatregelen die ze neemt.” Dat heeft Vrouwenraad-voorzitster Magda De Meyer gezegd in een reactie op de enquête die maandagochtend in Het Nieuwsblad verscheen, waaruit blijkt dat de federale regering bijzonder onpopulair zou zijn bij vrouwen.

De enquête van Het Nieuwsblad en iVOX toont aan dat vrouwen beduidend minder vertrouwen zouden hebben in de regering-Michel dan mannen en dat ze ook veel vaker dan mannen vinden dat de inspanningen die de regering van de bevolking vraagt, niet eerlijk worden verdeeld.

“Niet verrassend, gezien de vrouwonvriendelijke maatregelen van de regering”, aldus De Meyer, die vooral de pensioenhervorming en de mogelijke afschaffing van de 38 urenweek op de korrel neemt. “Voorstellen die geen rekening houden met het feit dat vrouwen vaker - al dan niet ongewild- deeltijds werken, maar die hen wel keihard treffen”, klinkt het.

De Meyer verwijst daarbij naar de wet inzake de gender mainstreaming, die al sinds 2007 van kracht is en die bepaalt dat bij elke politieke beslissing de vraag moet worden gesteld of mannen en vrouwen gelijk worden behandeld door de maatregel. “Wij stellen tot onze spijt vast dat die wet grotendeels dode letter blijft”, aldus De Meyer.

Daarnaast benadrukt De Meyer dat ook het lage aantal vrouwelijke ministers en staatssecretarissen - slechts vier van de achttien federale excellenties zijn vrouw - frustratie opwekt: “Deze regering is totaal niet mee met haar tijd”, aldus De Meyer. “In 2016 zou een regering die voor de helft uit vrouwen bestaat de normaalste zaak van de wereld moeten zijn. Nu kunnen de vrouwelijke ministers onvoldoende wegen op het beleid, met rampzalige effecten voor vrouwen tot gevolg.”

(belga)