Basisschool De Kei Beek steunt projecten voor kinderen in India

Print

Foto: Sandra Goossens

Beek

Bree - De kinderen van Basisschool De Kei Beek verzamelden geld door een koekenverkoop te houden.

Suruju Prentis, een oud-leerling van De Kei, ging enkele maanden geleden naar India om daar vrijwilligerswerk te gaan doen. Meer nog, de reis diende ook om haar familie terug te vinden. Suruju werd namelijk 28 jaar geleden als baby van 3 maanden geadopteerd door Juf Annemie en haar man. Suruju en Juf Annemie, die nu op pensioen is, ondernamen de zoektocht samen met juf Heidi, kleuterjuf van De Kei Beek. De zoekactie was een succes want Suruju heeft haar familie gevonden. Dankzij het geld van de koekenverkoop dat ze mochten meenemen, konden verschillende projecten gesteund worden. Er werden veel foto's gemaakt en deze werden onlangs aan de leerlingen getoond. Op deze manier weten de leerlingen van De Kei dat het geld zinvol besteed werd en dat er vele kinderen in India gelukkig gemaakt werden. Hartverwarmend!


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio