Zuhal Demir: “Ouders hebben bewust gekozen om cité van Waterschei te ruilen voor betere, blankere, buurt”

Print
Zuhal Demir: “Ouders hebben bewust gekozen om cité van Waterschei te ruilen voor betere, blankere, buurt”

Foto: MariÃ?n Ludo

Dat Zuhal Demir een politica is die geen controverse uit de weg gaat wisten we al langer. In de campuskrant van de KULeuven vertelt ze hoe dat komt, en gaat ze dieper in op haar roots.

“Mijn vader is in de jaren zeventig uit het oosten van Turkije naar hier gekomen om, op vraag van België, een paar jaar in de mijn te werken. Als onderwijzer genoot hij dan wel aanzien in het dorp, hij woonde net als iedereen in een lemen huisje. Toen de mijn sloot, vond vooral mijn moeder het beter voor de kinderen om hier te blijven. Ze hebben toen bewust de cité van Waterschei verruild voor een betere – blankere – buurt.”

“Mijn vader ging van deur tot deur om zich voor te stellen aan de buren. Zodat deze zonder argwaan met ons konden omgaan. Maar uiteindelijk werden we heel goed aanvaard, buren boden spontaan aan om mee naar de bank te gaan, of naar de dokter – mijn ouders spraken niet zo goed Nederlands. Ik heb het ook pas op school geleerd. Mijn vader ging wel elke zondag met ons naar de bibliotheek, we moésten Nederlands lezen!”