© André Caubergs

© André Caubergs

© André Caubergs

thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Koning Yannick officieel aangesteld bij St. Jorisgilde Paal

Met een ereronde voor de uittredende Koning Alfons Sas werd er in stoet naar de nieuwe koning Yannick Volders gegaan.

André Caubergs

Naar jaarlijkse traditie, of beter gezegd naar eeuwenoude traditie, werd er op de 2de Sinksendag (pinkstermaandag) geschoten op de vallende vogel, het jaarlijkse koningsschieten. Eerst werd er geschoten om de titel van klepkoning en klepkoningin: de mannen onderling en vrouwen onderling schieten. Wie mist, ligt eruit. De titels gingen dit jaar naar Marie-Jane Vanbrabant en Davy Lucas.

Het koningsschieten ging ook vlot. François Volders schoot met het 111ste schot de vogel los zodat zijn zoon Yannick vervolgens de vogel deed vallen. Zaterdag was het dan ‘Koning uithalen’. Vroeger trok men van het gulle huis naar de nieuwe koning, maar door de afstanden trekt men nu nog door de plaatselijke straten. De vlag ging voorop gevolgd door de tamboer-majoor en de uittredende koning. En zo maakte men een ‘ereronde’ om dan in het tentje naast de gilde (vroeger werd er een echte hut gebouwd bij de nieuwe koning) de plichtplegingen te laten plaatsvinden. De koningsband werd overgeplaatst op de pet van nieuwe koning Yannick die daarna ook het kazuifel met eremetalen om de schouders kreeg. Vervolgens klonken de oude en nieuwe koning klinken met hun koningin op de plechtige overdracht. De kinderen mogen, met behulp van enkele leden, de meiboom omtrekken en zo hun snoepzakje daar uitplukken. Nog een ereronde volgde met na de vlag de nieuwe koning rond de ‘geire’. Buiten aan de zaal was er nog een rondedans ‘lang leve de koning’ om zich vervolgens aan tafel te zetten voor de ‘halve haan’ en nog een avond vol plezier.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio