“België moet kernuitstap herbekijken”

Print
“België moet kernuitstap herbekijken”

Foto: BELGA

Het internationaal Energieagentschap (IEA) trekt voor ons land aan de alarmbel. Het wordt moeilijk om de klimaatdoelstellingen te halen en tegelijk de kerncentrales te sluiten. De overheid moet daarom bekijken of het wenselijk is de kerncentrales ook na 2025 open te houden.

Dat heeft de IEA meegedeeld bij de voorstelling van het jaarlijkse energierapport over ons land. “De overheid moet overwegen of de huidige plannen om de kerncentrales te sluiten optimaal is om België betaalbaar van stroom te voorzien, met een lage CO2-uitstoot”, zo staat in het rapport te lezen.

Dat heeft meerdere oorzaken. Het ontbreekt ons land aan een lange termijnvisie, klinkt het. Daarbij komt dat de privésector momenteel te weinig investeert in ons land, wat problemen kan opleveren voor de klimaatdoelstellingen, de leveringszekerheid en de betaalbaarheid van elektriciteit. De overheid moet die investeringen aanmoedigen.

Om te vermijden dat er op de middellange termijn al problemen komen, zou ons land volgens IEA-topman Fatih Birol “kunnen overwegen” om de kerncentrales zolang uit te baten als de toezichthouder dat veilig acht.

Uit het rapport blijkt alvast dat de IEA momenteel geen voorstander is van de beslissing om de centrales al met zekerheid in 2025 te sluiten. Birol zegt in een toelichting dat het ‘van het grootste belang’ is dat het nucleair beleid in ons land in lijn is met de doelstellingen op het vlak van bevoorradingszekerheid en klimaatbeleid.

Complimenten

De instelling is niet volledig negatief over de energiemarkt in ons land. Zo is de concurrentie op de elektriciteits- en gasmarkt toegenomen, en maken we minder gebruik van fossiele brandstoffen. Ook de kilometerheffing voor vrachtwagens krijgt de goedkeuring van de IEA.