Ziekenzalving in De Maaspoorte

Print

Foto: Walter Plasmans

Maaseik - Vrijdagnamiddag 13 mei werd in het woonzorgcentrum De Maaspoorte van Maaseik heraangeknoopt met een ‘traditie van weleer’. Ongeveer 35 bewoners kwamen samen om tijdens een betekenisvolle gebedsviering het ‘sacrament van de zieken’ te ontvangen.

De betekenis van een sacrament is: dat God zijn mensen heel dicht nabij komt om hen tot steun, bemoediging en ‘zegen’ te zijn op een belangrijk moment in iemands leven: de geboorte van een kindje, de communie, je persoonlijke geloofs- of levensengagement (vormsel, huwelijk, priesterschap), een moment van verzoening of de vraag om kracht, wanneer die door de levensjaren of ziekte stilaan begint af te nemen.
Deken Michel legde bij het begin van de viering de band met de bredere geloofsgemeenschap en met de andere sacramenten door een toelichting bij het gebruik van de HH. Oliën. Na een verzoeningsmoment werd vervolgens bij elk van de mensen ‘de handen opgelegd’, teken van Gods zegen, bescherming en liefde en onze genegenheid voor elkaar. Dan volgde de zalving, teken van Gods helende aanwezigheid bij mensen. Deken Michel, onze pastoors Gerard en Michael en kruisheer Jo en gingen rond bij de senioren. Door de goede voorbereiding en intense viering werd het een ‘sterke’ namiddag die iedereen meer dan tevreden stemde.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio