Werkgevers willen snel kilometerheffing voor personenwagens

Print
Werkgevers willen snel kilometerheffing voor personenwagens

Foto: Photo News

Werkgeversorganisatie Voka wil dat de Vlaamse regering nog voor de volgende verkiezingen een systeem uitwerkt voor een slimme kilometerheffing op personenwagens. ”Een kilometerheffing enkel op vrachtwagens lost het fileprobleem niet op”, klinkt het.

Daarmee sluit de organisatie zich aan bij het voornemen van minister van Verkeer Ben Weyts (N-VA) om werk te maken van die heffing. De minister wil met de opbrengsten van die heffing de verkeersbelasting afschaffen en investeren in de aanleg en het onderhoud van de wegen.

Voka pleit nu ook voor een snelle invoering van het systeem. De organisatie noemt het “de enige manier op de mobiliteitsproblemen in België structureel aan te pakken”. “Een slimme kilometerheffing kan het verkeer beter sturen en zal mensen ook doen nadenken of ze voor de wagen kiezen of voor andere verplaatsingsmogelijkheden”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “De kilometerheffing moet voor de werkgever kostenneutraal zijn, maar het spreekt voor zich dat werkgevers moeten meedenken over de mobiliteit van hun medewerkers.

Dat ook buitenlandse gebruikers van ons wegennet zullen moeten meebetalen is volgens Maertens een goed zaak. “We moeten dringend meer investeren in ons wegennet. Het lijkt ons logisch dat iedereen die onze wegen gebruiken daar ook aan bijdragen.”

Nederlanders tegen

Het plan stoot alvast in Nederland op weerstand. “Als je van plan bent geld te vragen, zorg dan ook dat de kwaliteit van een weg een beetje fatsoenlijk is”, zegt Ferry Smith, directeur ledenbelang van mobiliteitsorganisatie ANWB, op NOS Radio 1. Hij vindt het dan ook “een slecht plan”.