Nederlandse economie al twee jaar ononderbroken gegroeid

Print

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van eind vorig jaar. Het is daarmee het achtste kwartaal op rij dat de economie groeit.

Zowel consumptie, investeringen als export leverden een positieve bijdrage, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Op jaarbasis groeide de economie bij onze noorderburen met 1,4 procent, vooral gestuwd door meer investeringen en export. De daling van de aardgaswinning had een negatief effect op de groei, van 0,7 procentpunt.

De minister van Economische Zaken, Henk Kamp, wees er in een reactie op dat de economie “over de gehele lijn goed blijft presteren in een nog altijd onzekere internationale situatie”. Om de aanhoudende groei verder te versterken, maakt het kabinet werk van extra financiering voor ondernemers, het stimuleren van innovatie en het terugdringen van regels voor het bedrijfsleven, zo gaf hij verder aan.

De werkgelegenheid in Nederland is in het eerste kwartaal iets afgenomen ten opzichte van eind vorig jaar, wat toen wel een recordkwartaal was. Vooral in de zorg daalde het aantal banen (-7.000). Wel steeg het aantal vacatures (+8.000) en ging het aantal werklozen omlaag, van 6,7 procent naar 6,5 procent.