Mama

Eén op vier zwangerschappen eindigt in abortus

Print
Eén op vier zwangerschappen eindigt in abortus

Foto: Shutterstock

Volgens een onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) eindigt wereldwijd een op de vier zwangerschappen in een abortus. In de ontwikkelde landen gingen de cijfers de voorbije 25 jaar wel drastisch achteruit, maar dat geldt niet voor ontwikkelingslanden waar de cijfers lijken te stagneren. Vooral de (on)beschikbaarheid van contraceptie speelt een grote rol.

Elk jaar vinden 56 miljoen abortussen plaats in de wereld. Dat cijfer staat gelijk aan 35 abortussen per 1.000 vrouwen. In vergelijking met de jaren 90 zijn dat er vijf minder. In de industrielanden ondergingen 27 vrouwen op de 1.000 een zwangerschapsonderbreking in 2014 tegenover 46 op 1.000 in 1990. De grootste daling viel te noteren in Oost-Europa waar het aantal abortussen halveerde van 88 tot 42 per 1.000 vrouwen. Opvallend genoeg kende West-Europa een kleine toename van 17 naar 21. Toch eindigt in West-Europa maar een op de vijf zwangerschappen in abortus, tegenover vier op tien in Oost-Europa. 

"In ontwikkelde landen is de daling van de abortuscijfers grotendeels toe te schrijven aan het toegenomen gebruik van moderne contraceptie, dat vrouwen meer controle geeft over de timing en het aantal kinderen dat ze willen", zegt hoofdauteur Gilda Sedgh van het Guttmacher Institute in The Lancet.

Daartegenover ging het gemiddelde abortuscijfer in ontwikkelingslanden in 25 jaar slechts van 39 naar 37 per 1.000 naar beneden. Zo valt in Latijns-Amerika de hoogste score wereldwijd te tellen, ook al hebben veel landen daar een strenge abortuswetgeving. Landen waar vrouwen verboden wordt een zwangerschap te onderbreken, of dergelijke procedures enkel toestaan als het leven van de vrouw gevaar loopt, hebben over het algemeen iets hogere abortuscijfers dan landen waar vrouwen meer reproductieve rechten hebben. De vrouwen daar hebben vaak ook geen toegang tot voorbehoedsmiddelen, wat dan weer leidt tot meer abortussen en onveilige procedures.

"Investeren in moderne contraceptiemethoden zou vrouwen en de maatschappij heel wat minder kosten dan ongewenste zwangerschappen en onveilige abortussen", besluit WHO-wetenschapper Bela Ganatra.

Niet te missen