© Felix Bergers

Luc Cortebeeck pleit voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Op 18 april was Luc Cortebeeck te gast op de Universiteit van Hasselt, campus Oude Gevangenis. Hij kwam er op uitnodiging van de Universiteit voor het Maatschappelijk Belang spreken over de wereld van het werk nu en in de toekomst. Velen zullen zich Luc Cortebeeck herinneren als nationaal voorzitter van het ACV (1999-2011). Momenteel is hij vicevoorzitter van de Internationale Arbeidsorganisatie, een UNO-instelling met zetel in Genève. Hij sprak voor een heel divers publiek met opvallend veel studenten Social Work van de PXL.

Felix Bergers

Luc Cortebeeck begon zijn uiteenzetting in 1919, vlak na de Eerste Wereldoorlog, en het Verdrag van Versailles. Het besef groeide dat "universele en duurzame vrede enkel mogelijk is op basis van sociale rechtvaardigheid."Vanuit deze insteek werd de Volkenbond opgericht, en samen daarmee de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).De economische globalisering van de laatste decennia heeft de invulling van de opdracht volledig hertekend, nu de westerse consumptiegoederen vaak geproduceerd worden in de derde wereld, door onderaannemers die miljoenen verborgen en weinig beschermde arbeiders tewerkstellen. De internationalisering draagt ook bij tot een versneld verteren van de grondstoffen en hulpbronnen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt dé uitdaging van de toekomst. Het is een waardevol instrument voor een economie die bijdraagt tot menselijk welzijn en duurzame ontwikkeling.(Foto Dries Bergmans)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer