© HBVL

Nieuwe Borgloonse overstromingszone moet wateroverlast verminderen

Om wateroverlast in Hoepertingen en in het centrum van Wellen tegen te gaan, zal er in Borgloon een overstromingszone aangelegd worden. De zone zal 158 miljoen liter water kunnen opslaan. Eerder genomen maatregelen bleken niet voldoende om de overlast in het geteisterde gebied volledig te voorkomen.

eawouters

Het voorstel voor een overstromingszone langs rivier de Herk in Borgloon is gisteren goedgekeurd door de provincieraad. De zone zou in het gebied tussen de Hoenshovenstraat en de Helshovenstraat liggen. De werken zouden dit jaar nog uitgevoerd worden. Er zal een dijk worden aangelegd met een stuwconstructie.

De zone komt er om de wateroverlast in de gemeenten Wellen en Hoepertingen in te perken. Dat gebied wordt al langer geteisterd door hevige regen en door overstromingen van de Herk. "Het probleem van de wateroverlast zal de komende jaren, als gevolg van de klimaatswijzigingen, nog toenemen. Zo wordt het verband tussen het internationale klimaatprobleem en de Limburgse gemeenten heel direct", zegt gedeputeerde van Waterlopen en Natuur Ludwig Vandenhove. "Tegelijk kan deze problematiek gekoppeld worden aan natuurprojecten."

Eerder nam de provincie al andere maatregelen - het vergrootte bijvoorbeeld het wachtbekken van Vrolingen - maar die bleken de overlast niet genoeg in te perken.

Na de aanleg zal vzw Natuurpunt de overstromingszone beheren.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio