Just in time

Print
Just in time

Foto: HBvL

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon heeft gisteren de politie opdracht gegeven om komaf te maken met wegblokkades door boze vrachtwagenchauffeurs. Chauffeurs die daar niet op ingaan, riskeren sancties gaande van een PV over het intrekken van het rijbewijs gedurende twee weken en het laten wegtakelen van de vrachtwagen tot en met het in beslag nemen van de vrachtwagen. Of het de truckers - vooral in Wallonië - zal afschrikken, is afwachten.

Dat het verzet in Wallonië tegen de kilometerheffing voor vrachtwagens groter is dan in Vlaanderen, is niet onlogisch. De heffing is van toepassing op de wegen waar vroeger het Eurovignet van toepassing was. Zo zijn er meer wegen in Wallonië dan in Vlaanderen. Bovendien heeft men in Wallonië daar nog een aantal gewestwegen aan toegevoegd, terwijl in Vlaanderen een uitzondering wordt gemaakt voor de havengebieden. En er is een niet ingeloste politieke belofte in Wallonië. Minister Lacroix (PS) was na overleg met een delegatie van truckers bereid om de toegevoegde wegen te schrappen, kwestie van de vrachtwagenchauffeurs enigszins tegemoet te komen. Zijn collega Prévot (cdH) floot hem terug omwille van de minderopbrengsten voor de Waalse begroting.

Daarmee gaf minister Prévot impliciet toe dat de kilometerheffing vooral een belastingmaatregel is. Iets wat onze politici niet graag geweten hebben. Daarom is de officiële uitleg dat de kilometerheffing er kwam om buitenlanders mee te laten betalen voor onze wegeninfrastructuur en om vrachtwagens van onze wegen te halen. Dat laatste kan enkel indien er alternatieven zijn. Die zijn er niet en ook niet meer mogelijk in dit land met zijn chaotische ruimtelijke ordening. Zoals de protesterende vrachtwagenchauffeurs terecht opmerken, is het vrachtwagenverkeer de smeerolie van onze economie. In welke mate dit juist is, kan men in Wallonië aan den lijve ondervinden met lege winkelrekken, opgedroogde tankstations en verlaten bouwwerven.

De verklaring daarvoor kennen we allemaal, het just in time-principe. Bedrijven maar ook winkels houden quasi geen voorraden meer bij. Omdat hiervoor ruimte nodig is en dit geld kost. Daarom laat men alles in laatste instantie aanleveren en zijn de vrachtwagens gepromoveerd tot rijdende voorraadmagazijnen. Daarom dat er ook steeds meer vrachtwagens zijn. Zo zit onze economie dus in elkaar en een kilometerheffing zal niet volstaan om dit om te keren.