Vijf minuten

Print
Vijf minuten

Foto: HBvL

Het is weer van dattum. Gisteren kon u in deze krant lezen dat de CEO’s van de Bel20-bedrijven - dat zijn de voornaamste bedrijven die op de Belgische beurs staan genoteerd - hun loon met gemiddeld 17 procent zagen toenemen. Ook gisteren kon u in deze krant lezen dat de rijken hun geld via fantasiebedrijven in Panama verbergen voor de fiscus. Ondertussen weten we dat daar ook Belgen tussen zitten.

De CEO’s krijgen meer loon omdat hun bedrijf financieel goed boerde. Ongetwijfeld hebben ze daar een persoonlijke verdienste in. Maar ook externe factoren speelden een grote rol. Zoals bijvoorbeeld goedkopere grondstofprijzen, maatregelen van de federale regering waardoor ze de loonkosten konden drukken en misschien zelfs de excess profit rulings waardoor de bedrijven minder vennootschapsbelasting moesten betalen. Dan is het een stuk gemakkelijker om goede financiële resultaten neer te zetten en daarvoor beloond te worden.

Het wringt wanneer werknemers moeten inleveren en de CEO’s tegelijk meer loon krijgen. Het wordt ergerlijk wanneer deze meer dan goed verdienende mensen en aandeelhouders van grote bedrijven allerlei constructies opzetten om helemaal geen belastingen te moeten betalen. We weten het, we moeten met twee woorden spreken. Er is een verschil tussen fiscale ontwijking en fiscale fraude. Fiscale ontwijking gaat over de wettelijke mogelijkheid om zo weinig mogelijk belastingen te betalen. Of dit ook zo is met de zogenaamde PanamaPapers waarbij schermvennootschappen worden opgericht om geen belastingen meer te betalen, durven we te betwijfelen. Hoe dan ook is het moreel verwerpelijk. Met dit soort praktijken zagen de kapitalisten zelf de tak weg waarop ze met hun dikke portefeuille zitten. Na hun val hoeven ze niet te komen klagen.

We weten ook wel dat dit verwerpelijke fenomeen een wereldwijde aanpak vraagt om tot echt sluitende oplossingen te komen. Het mag onze politici en in het bijzonder minister van Financiën Johan Van Overtveldt niet beletten om alvast in eigen land eindelijk orde op zaken te stellen en komaf te maken met deze mensen voor wie veel te veel blijkbaar nog niet genoeg is. We vragen dit met des te meer aandrang omdat de federale regering voor een begrotingscontrole staat waarbij opnieuw voor 2,3 miljard euro aan maatregelen nodig zijn om het begrotingstekort enigszins onder controle te houden. Het geld ligt voor het rapen. Haal het eindelijk eens waar het ligt in plaats van nog maar eens de accijnzen op te trekken en nog maar eens de mensen met een bedrijfswagen te pitsen. Vijf minuten politieke moed volstaan.