Koffieklets ‘Actie(f) rond kinderarmoede’

Print
Koffieklets ‘Actie(f) rond kinderarmoede’

Foto: Johan Crijns

Hechtel-Eksel - Uit de kansarmoedeinde-index van Kind & Gezin blijkt dat het aantal kansarme gezinnen in Vlaanderen, en ook in Limburg, toeneemt. “Die cijfers maakten ons duidelijk dat er ook in onze gemeente werk aan de winkel is”, aldus OCMW-voorzitter Tony Baselet. Het OCMW van Hechtel-Eksel werkte daarom samen met de gemeente een kinderarmoedebeleidsplan uit, dat op woensdag 13 april wordt toegelicht tijdens een tweede koffieklets ‘Actie(f) rond kinderarmoede’.

In 2015 organiseerde het OCMW, in samenwerking met Hogeschool PXL, een bevraging naar de beleving van kansarmoede bij alle Hechtel-Ekselse gezinnen met jonge kinderen. Ook werden tijdens een ‘koffieklets’ en een hulpverlenersconferentie zowel de professionelen als het buurt- en verenigingsleven om hun mening gevraagd. Dit brede onderzoek leverde ons een ‘foto’ van kinderarmoede binnen onze gemeente, die als vertrekpunt diende voor een concreet actieplan om kinderarmoede binnen onze gemeente aan te pakken.
Op woensdag 13 april om 18u zijn alle geïnteresseerden welkom op de voorstelling van dit actieplan in de Geer. Het is volledig gratis en het is niet nodig om in te schrijven. Voor meer informatie kan u terecht bij het OCMW op (011) 89 12 12 of via kinderarmoede@ocmwhechtel-eksel.be .


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio