© HBVL

Limburgers onthullen: “Wat dromen echt over je vertellen”

Vandaag vindt de ‘World Sleep Day’ plaats, een dag waarop het belang van een goede nachtrust nog maar eens in de kijker wordt geplaatst. Pedagogen Sofie Herremans en Isabelle Grootaers zijn helemaal mee in dat onderwerp. Vorige zomer richtten ze ‘Droom-in-zicht’ op, een praktijk die zich richt op het analyseren van dromen. “Dat is echt geen zweverige bedoening, maar pure wetenschap”, steken Sofie Herremans en Isabelle Grootaers van wal.

MiGe

Eerst en vooral: wat zijn dromen eigenlijk?

“(lacht) Dat is meteen een van de moeilijkste vragen om te beantwoorden. Wanneer we slapen, schakelt een deel van ons brein voor een groot deel uit: het motorische gedeelte, dat ons helpt bij het stappen bijvoorbeeld en dergelijke. En op dat moment neemt het andere gedeelte het over worden andere gebieden in onze hersenen, zoals vb. onze emoties, net meer actief. Tijdens het dromen worden nieuwe activiteiten ervaringen verwerkt en gekoppeld aan eerdere herinneringen, het helpt ons ook bij het opruimen van herinneringen'dagrest'. We verdelen alles van die dag in laadjes en verwerken ook emoties. En dromen helpen ons aangeven wat er belangrijk is op dat moment in ons leven. Het kan ook een alarmsignaal zijn dat we aan het ‘verdrinken’ zijn. Wanneer onze dromen angstig worden bijvoorbeeld of gejaagd, kan dat een duidelijk teken zijn dat het leven te snel gaat, dat we richting burn-out evolueren.”

Bij ‘Droom-in-zicht’ analyseren jullie dromen. Welke voordelen heeft dat voor de patiënt?

“Door dromen te analyseren, kunnen we op onderliggende problemen stuiten en die helpen oplossen kan je jezelf beter leren kennen, je meer bewust worden van energievreters.Wanneer we doorheen de dag geconfronteerd worden met moeilijke situaties hebben we vaak de reflex om die weg te duwen. We hebben zoveel aan ons hoofd, dat we het verwerken van moeilijkheden op dat moment er niet bij kunnen nemen. In onze dromen komt dat dan opnieuw tot uiting. Wanneer een droom vaak terugkomt, duidt dat op een probleem dat wel aangepakt dient te worden. En dromen zijn vaak erg verpakt. Zo hadden we onlangs iemand die droomde dat ze op extreme hoogtes stond. Vreemd, want ze had nooit iets dergelijks meegemaakt, en had ook geen last van hoogtevrees. Ik heb haar toen gevraagd waarmee ze hoogtes nog associeerde. ‘Pieken op het werk’ kwam daar uit. Zo zijn we verder beginnen breien. Wat bleek? Eigenlijk voelde ze zich al een tijdje ongelukkig op haar werk. Ze wou meer kunnen tonen wat ze allemaal kon maar voelde zich te onzeker om zich te laten gelden op de werkvloer. Toen ze dat eenmaal inzag, kwam er een verandering in haar gedrag en besloot ze om meer voor zichzelf op te komen. We merken dat, als de dromen eenmaal hun oorsprong hebben gevonden , ze ook vanzelf verdwijnen. Analyseren van dromen helpt effectief bij het verwerken en daardoor kunnen ernstigere psychische problemen vaak voorkomen worden. Ik denk dan aan depressies, burn-outs, … . Het is daarom ook dat heel wat mutualiteiten tussenbeide komen in de kosten en ons zelfs contacteren om workshops te geven voor hun leden.” we bijvoorbeeld met de mutualiteit samenwerken om lezingen en workshops in te plannen.

Zijn er ook mensen die niet dromen?

“De meeste mensen hebben dromen, en dat zijn er zelfs meerdere per nacht, zo is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek waarbij de hersenactiviteit tijdens het slapen werd gemeten. We herinneren ze gewoon niet allemaal. Het zijn de vaak terugkomende dromen, of de dromen met een diepe impact die we ons herinneren. Er zijn wel mensen die niet dromen, niet dat die het ideale leven hebben. Meestal duidt dat op een emotionele blokkade . Dat zijn mensen die hun problemen nog niet kunnen toelaten en daardoor zelfs tijdens hun slaap alles afsluiten.”?Sommige mensen die hun dromen niet herinneren. Als mensen ons dit brengen, proberen we het herinneren aan dromen te stimuleren door kleine tips zoals nadenken over wat ze willen dromen.

Meer info: http://www.sofieherremans.be/site/droom-in-zicht/

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio