© Shutterstock

Mensen die alles delen op Facebook? Ze kunnen er misschien niets aan doen

Van relatieperikelen tot de inhoud van hun kookpotten en het uiteindelijke gerecht: sommige Facebook-gebruikers delen echt alles met hun vrienden. Het zou de schuld zijn van hun genen, zo blijkt uit een nieuw Duits onderzoek.

vwh

Wetenschappers aan de Freie Universität in Berlijn zeggen dat het brein van sommige mensen geprogrammeerd is om veel informatie over zichzelf te delen. Hun conclusie is gebaseerd op scans en analyses van het brein van 35 proefpersonen. De vorsers richtten zich op de mediale prefrontale cortex en de precuneus, twee hersengebieden die bepalen hoe mensen over zichzelf denken. De deelnemers moesten ook aangeven hoe vaak ze foto’s van zichzelf plaatsen, hun persoonlijke informatie en hun statusupdates bijwerken.

Vervolgens analyseerden de vorsers de connectiviteit van hun hersenen en hoe die in verband staan met hun Facebook-gedrag. Daaruit blijkt dat mensen die meer delen op de sociale netwerksite een grotere activiteit hebben tussen de twee hersengebieden. “Onze studie bewijst dat er een netwerk van zones in het brein wordt geactiveerd als we informatie delen op sociale media”, zegt hoofdonderzoeker Dar Meshi. “Dit onderzoek verruimt onze kennis over connectiviteit in het brein." De vorsers laten weten dat deze bevindingen aan de vage kant zijn en in de toekomst meer onderzoek nodig is om de resultaten te verfijnen.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen