Internationale Vrouwendag: stad Hasselt organiseert 'Zorg Voor Jezelf Dag'

Print
Internationale Vrouwendag: stad Hasselt organiseert 'Zorg Voor Jezelf Dag'

Foto: KH

Hasselt - De stad Hasselt organiseert dinsdag een 'Zorg Voor Jezelf Dag' in de PXL en dat naar aanleiding van Internationale Vrouwendag. "Niet alleen gaan we vrouwen een ganse namiddag in de watten leggen," zegt burgemeester Hilde Claes. "Ook het welzijn en de veiligheid van de vrouw staan er ruim in de belangstelling, met 'huiselijk geweld' als centraal thema. Door dit probleem aan te kaarten hopen we vrouwen die thuis geweld ondergaan aan te moedigen om de spiraal te doorbreken."

Vrouwen krijgen ook bij ons nog vaak te maken met huiselijk geweld, terwijl nu nog vooral de perceptie heeft dat het een probleem is van verre landen. De problemen waarmee vrouwen nog steeds te maken krjigen zijn allerlei: ze raken nog steeds moeilijker professioneel hogerop en zijn het slachtoffer van stereotypen. 

1 op de 9

Maar liefst één op de negen vrouwen in onze maatschappij krijgt te maken met fysiek, psychologisch en seksueel geweld. "Huiselijk geweld is een kwestie waar ik als vrouw en als burgemeester veel belang aan hecht," legt burgemeester Hilde Claes uit. "En dat is ook nodig. Zo waren er vorig jaar op Hasselts grondgebied 186 meldingen van huiselijk geweld. Dat is één feit om de andere dag. De cijfers zijn de voorbije jaren dan wel in dalende lijn gegaan, voor mij blijft elk feit een feit te veel. We hebben trouwens ook alle redenen om aan te nemen dat dit maar een topje is van de ijsberg. Nog te vaak worden geweldplegingen gewoon niet aangegeven, uit schaamte of uit angst. Vanuit de stad en met de politie willen we daarom blijvende aandacht hebben voor sensibilisering over het thema."

Aantal aangiften huiselijk geweld in Hasselt

2011: 354
2012: 324
2013: 270
2014: 288
2015: 186

Bron: Politiezone LRH

Prioriteit voor politie

Huiselijk geweld is daarom een prioriteit voor de politie Limburg Regio Hoofdstad. Bij de sociale recherche is er één aanspreekpunt waar alles opgevolgd wordt. Complexe en zware dossiers komen vervolgens bij het LINK-project terecht. Daar wordt er op provinciaal niveau gewerkt. De bedoeling is om de dooverwijzing naar de hulpverlening vlotter te maken, om te voorkomen dat de situatie nog verder escaleert.

Preventie

“Naast dat repressieve luik blijft ook preventie belangrijk. Daar willen we met deze ‘Zorg Voor Jezelf Dag’ als stad ons steentje aan bijdragen,” geeft burgemeester Claes verder aan. “Zo komen er slachtoffers van huiselijk geweld getuigen, kan je deelnemen aan een workshop zelfverdediging en is er een vertrouwenspersoon vanuit de politie Limburg Regio Hoofdstad aanwezig. Op die manier willen we het probleem niet alleen bespreekbaar te maken, maar hopen we dat vrouwen ook effectief stappen zetten om de spiraal van geweld waarin zij verstrikt zitten te doorbreken.”

Vrouw zijn

“Naast de veiligheid van de vrouw spitst de ‘Zorg Voor Jezelf Dag’ zich ook toe op het op en top vrouw zijn,” vult schepen van Welzijn Nadja Vananroye verder aan. “Vrouwen krijgen er bijvoorbeeld gratis stijladvies en een manicure. Ook kan je een gezichtsscan en huidanalyse laten doen. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan kankerpreventie met onder andere enkele getuigenissen.”

"Het is belangrijk dat je als vrouw zorg draagt voor je gezondheid en je lichaam en dat je een veilige thuishaven hebt," besluiten de burgemeester en schepen samen. "Pas dan kan je je goed in je vel voelen en echt gelukkig zijn."