© Jean-Pierre Segers

© Jean-Pierre Segers

thumbnail: null
thumbnail: null

Stadhuis Stokkem wordt gerenoveerd

Wie door het centrum van Stokkem rijdt, kan er niet naast kijken: het slechte wegdek van de Steenkuilstraat is vernieuwd en men is ook volop bezig met de restauratiewerken van de St.-Elisabethkerk. Een jaar geleden zorgde een storing in het verwarmingssysteem ervoor dat heel het gebouw onder een dikke roetlaag kwam te liggen. Een volledige reiniging van het interieur en een herschildering van het gebouw moeten de kerk weldra weer bruikbaar maken.

Jean-Pierre Segers

Maar ook aan het stadhuis in de Rechtestraat wordt hard gewerkt. Dit historisch gebouw, dat officieel beschermd is, kent een rijke geschiedenis. Op een oude kaart van 1707 zien wij al een stadhuis op deze locatie. In 1792 brandde het af door onvoorzichtigheid van Franse soldaten die het opgeëist hadden. Een aanvraag van het toenmalige gemeentebestuur om het kerkje van het verdwenen klooster van de zusters Penitenten op de hoek van de Steenkuilstraat en Schuttersstraat als stadhuis te mogen inrichten, werd door de hogere overheid afgewimpeld. Het stadhuis werd heropgebouwd, maar in 1839, toen meer dan 200 huizen in Stokkem in de vlammen opgingen, liep het weer zware schade op. Na een heropbouw diende het gebouw niet alleen als administratief centrum van Stokkem, maar ook als lagere school en tekenschool.De laatste renovatie dateerde van eind jaren ’50 van vorige eeuw. Na de gemeentefusie van 1971 verloor het gebouw zijn functie als stadhuis. Het fungeerde als onderkomen van het toenmalige COO, als bibliotheek en administratie voor de dienst Stadskernherwaardering. De raadszaal werd gebruik als vergaderruimte of ontvangstruimte bij officiële plechtigheden.Na de verhuis van de bibliotheek vond de Kunstkring Arnold Sauwen hier een onderkomen als vergaderplaats, maar ook als depot van plaatselijk erfgoed. Iedere derde zondag van de maand konden geïnteresseerden hier terecht voor opzoekwerk in de heemkundige bibliotheek, in de parochieregisters en andere documentatie. Ondertussen drong zich een grondige opknapbeurt van het gebouw op. Het stadsbestuur zorgde voor plannen en stelde een subsidiedossier op, zodat de werken konden rekenen op een serieuze toelage.Met het oog op de huidige renovatie diende vorig jaar de hele inboedel verhuisd te worden naar een tijdelijke opslagplaats. Ondertussen is de renovatie al duidelijk zichtbaar: een nieuw dak en ramen geven al een heel ander beeld van de buitenzijde. Op dit ogenblik is het interieur aan de beurt. Bij de werken stootte men op een gewelfde kelder. Onder de trap, verborgen onder een betonnen vloer, ontdekte men immers een stenen trap die naar deze ondergrondse ruimte leidde. Ook deze kelderruimte krijgt een grondige opknapbeurt.Het stadsbestuur hoopt het gebouw klaar te hebben tegen begin juli als het centrum van Stokkem weer het decor wordt van een reeks smokkelmarkten tijdens de zondagvoormiddagen van juli en augustus. De Kunstkring Arnold Sauwen wil de renovatie van het gebouw ook aangrijpen om de eerste verdieping en de zolderruimte te voorzien van nieuw meubilair om te vergaderen en het erfgoed in aangepaste kasten te bewaren.

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio