Vechtpartij

In het asielcentrum van Leopoldsburg zijn asielzoekers massaal op de vuist gegaan. Aanleiding waren een aantal Afghanen die problemen maakten omdat een Syrisch meisje geen hoofddoek wilde dragen. Wordt zoiets nu ingegeven door een geloof dat moeite heeft om zich aan te passen aan onze verworvenheden? Of heeft het met cultuur te maken?

Noël Slangen Ondernemer en politicus

Gebruik even uw fantasie. Stel u even voor dat een gepatenteerde ruziemaker als Amerikaans presidentskandidaat Donald Trump een burgeroorlog zou veroorzaken. En hij verliest en zijn supporters uit het rurale Zuiden moeten op de vlucht slaan. Onder de conventie van Genève moeten wij die vluchtende Amerikanen uiteraard onderdak geven. Zo moeilijk kan dat niet zijn, denken we eerst, want ze zwaaien met dezelfde bijbel die ook in onze kerken ligt.

Maar dan begint het. Eerst leggen we al onmiddellijk uit dat ‘wij’ niet de gewoonte hebben met bijbels te zwaaien zoals ‘zij’. Ook niet als we gelovig zijn, want dat geloof een privé-zaak is die niet thuis hoort op het werk of in de overheid. Die Amerikaanse mevrouw die als ambtenaar weigerde om homoseksuele koppels te trouwen begint al te roepen dat we haar geloof moeten respecteren. Dan moeten we uitleggen dat ze hier niet zomaar wapens mogen dragen. Eerst denken ze dat we een grap maken, maar wanneer de politie de wapens in beslag neemt breken de eerste schermutselingen uit. Ons volk begint te morren over ‘die Amerikanen’. Vervolgens eisen sommigen dat we op onze televisiezenders iedere vloek wegbiepen. ‘Vloeken in films en series is nu eenmaal een stukje van onze cultuur’ zegt men hier, en er ontstaat een ‘Fuck off-beweging’ die eist dat Amerikanen zich aan onze cultuur aanpassen.

Kan u zich voorstellen wat die Amerikaanse vluchtelingen zullen vinden van onze abortuscentra? Of van euthanasie? Wees maar zeker dat er een aantal extremisten tussen zullen zitten die een aanslag plegen. Dat deden ze in de Verenigde Staten ook al. Het zullen enkelingen zijn, maar er zullen er ook heel wat zijn die stilletjes sympathiseren. Maar de meerderheid zal zich aanpassen, onze gastvrijheid omarmen en onze verworvenheden tolereren en misschien zelfs appreciëren.

Laat ons eens wat beter naar Leopoldsburg kijken. Bij de vechtpartij in het asielcentrum zagen we hoe enkele moslims die de vrijheid om geen hoofddoek te dragen contesteerden in conflict kwamen met moslims die deze keuzevrijheid met hand en tand verdedigden. Is het niet hoopvol dat er voor onze verworvenheden gevochten wordt? Dat het niets met geloof maar alles met cultuur te maken heeft?

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer