© ISOPIX

Peter Vanvelthoven in open brief: “Stop met procederen tegen de Noord-Zuid”

Peter Vanvelthoven, burgemeester van Lommel en voorzitter van sp.a Limburg, roept de Limburgse Milieukoepel in een open brief op om te stoppen met procedures tegen de Noord-Zuid. “De afwerking van de Noord-Zuid is nodig voor de economische ontwikkeling van Noord-Limburg”, schrijft hij.

Lees hier de volledige brief:

Vrienden, asjeblieft, stop met procederen!

De werken aan het kruispunt in Helchteren zijn amper gestart en zijn alweer stilgelegd. (HbvL, 04.02.2016)

De Limburgse Milieukoepel procedeert tegen het ruimteliik uitvoeringsplan Noord-Zuid, omdat zij de ondertunneling een betere oplossing vinden.

Er is in de voorbije decennia heel wat geschreven en gestudeerd over de Noord-Zuidverbinding, die Noord-Limburg eindelijk een vlotte doorstroming naar de autostrades in Midden-Limburg moest verzekeren. Eindelijk werd er vooruitgang geboekt : “Minister kiest voor omleidingsweg (2008)”. “Plan Noord-Zuid is klaar (2010)”. “Omleidingsweg en 10 miljoen voor extra maatregelen (2014)”.

Eindelijk zou er dus een einde komen aan de ergerlijke filevorming en de uitstoot van fijn stof.

Eindelijk zouden de industriezones Nolimpark (Overpelt) en Kristalpark (Lommel) aan de investeerders een vlotte doorstroming kunnen garanderen.

Eindelijk zouden de inwoners van de Noord-Limburgse gemeenten hun hoofdstad vlot kunnen bereiken.

Het was een goed resultaat na een 40 jaar lang verhaal van studies en van plannen, van overleg en van samenwerking over de partijgrenzen heen, van overleg tussen burgemeesters, volksvertegenwoordigers en ministers.

En toen was er de reactie van de Limburgse Milieukoepel! De Limburgse Milieukoepel, strevend naar het behoud, de bescherming en de verbetering van het menselijk en natuurlijk leefmilieu, bestrijdt het voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan en geeft de voorkeur aan de ondertunneling van het huidig tracé. De voorstellen inzake ruime milieucompensaties worden verworpen. Het is een keuze voor 7 jaar bouwellende, terwijl de financiële haalbaarheid van de ondertunnelijk bijzonder onzeker is.

In ieder geval: weer jaren vertraging, weer jaren geen ontsluiting van Noord-Limburg, zo nodig nu de sluiting van Ford Genk nog steeds voelbaar is en het Salk-project het belang van een snelle realisatie van de Noord-Zuid sterk benadrukt.

De ontgoocheling is groot, de verontwaardiging groeit.

Het Open PLatform, een vereniging van alle sociale partners (ACV Limburg, ACLVB Limburg, ABVV Limburg, Unizo, VKW Limburg en de VOKA-Kamer van Koophandel) heeft op korte termijn meer dan 100.000 handtekeningen verzameld voor de actie “Vooruit met de Noord-Zuid”. Het initiatief van Minister Weyts om een communicatiebureau aan te stellen om het maatschappelijk draagvlak van de Noord-Zuid te vergroten lijkt zelfs voorbijgestreefd.

In het noorden van de provincie, historisch niet overdadig bedeeld met overheidsaandacht, wordt met erg veel onbegrip gekeken naar het standpunt van de Limburgse Milieukoepel. Immers, samen met de natuurbeweging hebben de Noord-Limburgse gemeenten in de voorbije jaren schitterend samengewerkt en resultaten geboekt: de historische vervuiling met zware metalen werd grotendeels aan banden gelegd, de invoer van tonnen Nederlands drijfmest werd gestopt, we hebben Bosland opgestart en het Life plus project, we hebben gekozen voor duurzame groene energie. Als Noord-Limburgers zijn we in het verleden en ook vandaag de sterkst pleitbezorgers geweest voor een sterke samenwerking met de natuurbeweging.

Vandaar deze oproep aan onze vrienden van de Milieukoepel: stop met procederen, heb respect voor die 100.000 Limburgse handtekeningen en geef ons, Noord-Limburgers, ook kansen op economische ontplooiing.

Wij zijn het moe om in de files te staan! We willen vooruit!

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio