Nederlandse Raad van State vernietigt tramplannen Hasselt-Maastricht

Print
Hasselt - De Nederlandse Raad van State heeft het bestemmingsplan voor het Nederlandse deel van de tramlijn Hasselt-Maastricht vernietigd. Het is de zoveelste tegenslag voor de eerste lijn van het Spartacusplan, dat uitgetekend werd om Limburg beter te ontsluiten via het openbaar vervoer. Hoe het verder moet, is voorlopig onduidelijk.

De werken aan de tramlijn Hasselt-Maastricht hadden normaal gezien al een jaar bezig moeten zijn, maar eind 2014 raakte bekend dat er grote problemen waren met het traject aan Nederlandse zijde. Door problemen met de stabiliteit en de aanlanding van de Wilhelminabrug, kan de tram de Maas niet over. Daardoor is de beoogde eindhalte aan het treinstation van Maastricht onhaalbaar.

De Nederlandse Raad van State heeft nu geoordeeld dat de gemeenteraad van Maastricht het bestemmingsplan voor de tramlijn niet had mogen vaststellen in februari 2014 (en nog een tweede keer in mei 2015), omdat er op dat moment al genoeg waarschuwingen waren dat er grote risico’s waren verbonden aan het gekozen traject en het project als dusdanig niet uitvoerbaar was. “Deze problemen waren in de kern al bekend of hadden dat kunnen zijn toen de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelde”, zo zegt de Raad van State.

Mosae Forum
Dat de tramlijn door een latere beslissing van de gemeenteraad van Maastricht werd ingekort tot het Mosae Forum, net voor de Maas, om zo de problemen met de Wilhelminabrug te vermijden, vindt de Raad van State onvoldoende om het plan vlot te trekken. “De gemeenteraad heeft in september 2015 aangegeven dat hij het traject tijdelijk wil inkorten en laten eindigen bij Mosae Forum met een nieuw keerpunt aan de Maasboulevard. Het in mei 2015 aangepaste bestemmingsplan maakt echter nog steeds een tramtraject mogelijk over de Wilhelminabrug naar het NS-station Maastricht. Niet uitgesloten is dat het voorgestelde, ingekorte traject een andere ruimtelijke uitstraling heeft dan het oorspronkelijke traject en de belangen van omwonenden op een andere wijze raakt. De gemeenteraad mag zich hierbij niet zonder meer baseren op eerdere onderzoeken naar bijvoorbeeld geluidsoverlast of trillinghinder.” Lees hier de uitspraak van de Raad van State

Vernietigd
Om al die redenen vernietigde de Raad van State in Den Haag op vraag van enkele omwonenden en een hotel langs het tracé het hele bestemmingsplan. Als Maastricht verder wil met het project, zal er een nieuw bestemmingsplan moeten worden gemaakt. Dat betekent op zijn minst een nieuwe vertraging van enkele maanden. Begin dit jaar zei gouverneur Herman Reynders nog dat hij niet meer in de tramlijn gelooft.

Lees het volledige verhaal in de krant van morgen