Verjongingskuur voor het toeristisch centrum Rufferdinge Landen

Print
Verjongingskuur voor het toeristisch centrum Rufferdinge Landen

Foto: Georges Wemans

Landen - Het toeristisch centrum Rufferdinge viert in 2016 het 10-jarig bestaan met de uitbouw van een actief belevingscentrum waarin de molen als symbool voor energie en techniek centraal staat.

“Het centrum blijft niet alleen een bezoekerscentrum waar je toeristische info kan verkrijgen maar wordt een actief belevingscentrum waarin de molen als symbool voor energie en techniek centraal staat”, stelt schepen van toerisme Bart Jan De Vos. “Het toeristisch infokantoor en de taverne worden naadloos hierin geïntegreerd. Centraal object blijft uiteraard de watermolen. Maar in plaats van een louter statisch museum willen we de dynamiek die achter een dergelijke molen schuil gaat naar voor brengen. Dat is immers een verhaal van alle tijden, nu zelfs nog meer dan voorheen, denk maar aan windmolens en de discussies over duurzame energie. Er zal worden gewerkt rond de techniek van overbrenging en dat op een educatieve manier. Techniek en wetenschap zijn een ‘hot-item’ dus ook daar wil het nieuwe belevingscentrum spelenderwijs grondig op inspelen (o.a. met interactieve radarwerken en een mechanisch speeltoestel). We willen ons daarbij specifiek ook richten op jeugd en onderwijs. We werken met verschillende partners samen om dit dossier zo veelzijdig mogelijk uit te werken en aantrekkelijk te maken”, aldus schepen van toerisme Bart Jan De Vos.

DIVERSE PARTNERS
Zo werden het concept van de vernieuwing uitgewerkt in samenwerking met o.a. Pepijn@Landen, de Landense geschied- en heemkundige kring die ook in het gebouw gehuisvest is. Zij zijn vertrouwd met het gebouw en de techniek van de molen en daarenboven is het een evidentie dat we in de ontwikkeling van het centrum aandacht blijven besteden aan onze lokale streekgeschiedenis en deze ook in het nieuwe concept verwerken; de Techniek- en Wetenschapsacademie vzw waarmee een overeenkomst werd gesloten om ons te helpen met de educatieve uitwerking van het concept. In een latere fase behoort ook het organiseren van lezingen, interactieve voorstellingen en het brengen van workshops voor kinderen hierdoor tot de mogelijkheden; de jeugddienst provincie Vlaams-Brabant, om de actualisering zo attractief mogelijk voor kinderen te maken. Het is immers belangrijk dat het belevingscentrum op maat van de kleinste bezoekers is en ten slotte Regionale Landschappen Zuid-Hageland met het oog op de omgevingsinrichting en de link met landbouw die het centrum heeft. RLZH zal ook het aan te stellen ontwerpbureau bijstaan. In de volgende fase wordt contact genomen met de lokale onderwijsinstellingen en partners op vlak van duurzame energie. De stad zal daarbij actief een rol spelen maar nodigt alle geïnteresseerden ook uit zelf contact op te nemen.

LEADER HAGELAND
Ondertussen heeft het project zijn eerste succes al binnen. Het projectvoorstel werd immers gunstig onthaald door de LEADER Hageland +. Hierdoor kan Landen binnen het afgebakende LEADER-gebied Hageland voor dit project rekenen op 75.000 euro financiële steun van Europa (de totale kostprijs wordt geschat op 240.000 euro). De procedure voor de aanstelling voor het ontwerpbureau dat dit concept verder uitwerken gaat is lopende en de aanstelling zal nog in de maand januari gebeuren. Voorziene finalisering: eind 2016.
Foto: De projectwerkgroep met de toeristische dienst Landen, de voorzitter van de Heemkundige Kring Georges Wemans en schepen Bart Jan De Vos in het bezoekerscentrum Rufferdinge.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio