De Wever: “We willen verdere stappen zetten in Vlaamse ontvoogding”

Print
De Wever: “We willen verdere stappen zetten in Vlaamse ontvoogding”

Foto: Kristof Vadino

N-VA gaat terug luider de communautaire trom roeren. Dat gaf partijvoorzitter Bart De Wever te kennen na recente kritiek van de Vlaamse Beweging. Die uitte haar bezorgdheid over het ideologisch profiel van de partij. De Wever aanvaardt de kritiek ten dele en beslist daarom om een project uit te werken om de communautaire standstill te doorbreken.

“Bij de toetreding tot de federale regering heeft elke partij haar offer moeten brengen. Voor de N-VA betekende dat offer dat wij geen nieuwe communautaire ronde zouden krijgen. Een communautaire standstill betekent echter niet dat de Vlaamse Beweging moet stilstaan”, zegt Bart De Wever in een persstatement. “We respecteren ons gegeven woord. Maar na gesprekken met de partijtop en enkele sleutelfiguren uit de Vlaamse Beweging, ben ik tot de conclusie gekomen dat we niet in passiviteit mogen blijven steken.”

De partijvoorzitter heeft daarom aan de Kamerleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters gevraagd om een project uit te werken om het institutionele terug te operationaliseren. “Vuye en Wouters moeten rond de partij een project opstarten die krachten binnen en buiten de partij verzamelt om te discussiëren over de verdere stappen in de Vlaamse ontvoogding”, aldus De Wever.

Breder dan de partijpolitiek

“Het is niet enkel de bedoeling om de N-VA-congresteksten rond confederalisme in wetteksten te vertalen en het communautaire discours te verdiepen. Zij moeten ook nieuwe en academische voorstellen formuleren, die breder gaan dan de partijpolitiek. En waarmee zij in dialoog treden met de samenleving”, vervolgt de Antwerpse burgemeester.

“Hendrik Vuye en Veerle Wouters hebben deze opdracht aanvaard en ik dank hen daarvoor. De werklast die deze taak met zich meebrengt, is echter niet combineerbaar met het voorzitterschap en het ondervoorzitterschap van de Kamerfractie. Hendrik Vuye en Veerle Wouters stellen daarom hun mandaat ter beschikking van de fractie. De Kamerfractie zal volgende week een nieuwe fractievoorzitter en -ondervoorzitter kiezen.”

De partijvoorzitter heeft daarom aan de Kamerleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters gevraagd om een project uit te werken om het institutionele terug te operationaliseren. “Vuye en Wouters moeten rond de partij een project opstarten die krachten binnen en buiten de partij verzamelt om te discussiëren over de verdere stappen in de Vlaamse ontvoogding”, aldus De Wever.