Discriminatie

Print
Discriminatie

Foto: LD

Morgen opent het Autosalon zijn deuren voor het grote publiek. Een salon met opvallend veel stopcontacten. Om maar aan te geven dat de autoconstructeurs volop inzetten op elektrische auto’s. Die heten de toekomst te zijn. Om de uitstoot aan CO2 (koolstof) en NOX (stikstof) onder controle te krijgen en het leefmilieu te verbeteren. Mogelijke alternatieven voor de elektrische auto zijn de aardgasauto, de waterstofauto en de hybrides.

De vraag van een miljoen is uiteraard: voor wanneer is de omslag van de klassieke auto met benzine- of dieselmotor zoals we die nu kennen, naar de elektrische, waterstof- dan wel aardgasauto. Niemand weet het. Maar volgens Automobielfederatie Febiac en de confederatie van de autohandel en -reparatie Traxio (het voormalige Federauto) is dat niet voor morgen. Anders zouden ze niet pleiten voor de invoering van een slimme kilometerheffing vanaf 2020.

Voor de twee organisaties is zo’n slimme kilometerheffing nodig om een totaal verkeersinfarct te voorkomen. Want volgens recente vooruitzichten van het Planbureau zou bij ongewijzigd beleid het personenvervoer tegen 2030 verder toenemen met 11 procent en het goederenvervoer met 44 procent. Op de weg vertaalt zich dat in 22 procent extra verkeer, waardoor tijdens de spits de gemiddelde snelheid met 24 procent zou dalen tegen 2030. We moeten er niet aan denken, tijdens de spitsuren is het nu al een slakkengang. Met een slimme kilometerheffing wordt niet zozeer het autobezit dan wel het autogebruik belast, waarbij de heffing wordt gekoppeld aan het tijdstip dat men rijdt en de milieuprestaties van de auto.

Dat er maatregelen nodig zijn om de toename van het autoverkeer in de hand te houden en het leefmilieu verder te verbeteren, dat begrijpen we. Daarbij denken we uitdrukkelijk aan positieve maatregelen zoals meer en beter openbaar vervoer, grote parkings aan de rand van de steden die aansluiten op het openbaar vervoer, een betere wegeninfrastructuur waarbij in eerste instantie werk wordt gemaakt van de missing links en aan fiscale maatregelen ten gunste van milieuvriendelijke auto’s.

Een kilometerheffing, hoe slim die ook mag zijn, past niet in dit plaatje. Omdat die discriminerend is voor wie zijn auto nodig heeft om naar het werk te gaan. Wij Limburgers dus, die veroordeeld zijn om te gaan werken in Brussel of Antwerpen wegens te weinig werk in eigen streek en daar de auto voor nodig hebben wegens ook nog eens te weinig openbaar vervoer. We worden trouwens nu al gediscrimineerd. Onze auto’s verslijten sneller, we hebben meer brandstof nodig en we verliezen veel tijd omdat we willen werken. Een extra discriminatie is niet nodig.